TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

SMS per recordar cites

Current Status: Piloting
Inici: 01/12/2009

Center developer: Hospital Universitari Josep Trueta

Description

L’Hospital ja va fer una primera prova pilot durant la darrera setmana del mes de desembre de 2009 amb les citacions previstes al servei de Digestiu. El resultat va ser que es va reduir notablement l’absentisme dels pacients.

Durant el febrer de 2010 la prova pilot es fa extensiva a tots els serveis de l’hospital i al CCEE Güell. Així, els pacients que hagin de visitar-se a consultes externes o s’hagin de realitzar una prova diagnòstica durant aquest mes, i dels quals el centre en disposi el número de telèfon mòbil, rebran un missatge uns dies abans on es recorda el dia de la cita, el nom del pacient i es facilita un número de telèfon per tal s’avisi en cas de no poder assistir a la consulta. D’aquesta manera es poden recuperar les hores de les visites anul·lades i avançar les citacions d’altres pacients.

Objectives

Enviament via SMS de recordatoris de les visites a consultes externes i proves diagnòstiques. Aquesta mesura té per objectiu disminuir l’absentisme dels pacients, que actualment se situa entre el 17 i el 20%, xifra que suposa que cada dia es deixen de fer –i per tant es perden– de 210 a 260 visites.