TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

SMS per recordar cites

Current Status: Piloting
Inici: 2011

Center developer: Hospital de Mataró

Description

Així, els pacients que hagin de visitar-se a consultes externes i dels quals el centre en disposi el número de telèfon mòbil, rebran un missatge uns dies abans on es recorda el dia de la cita, el nom del pacient i es facilita un número de telèfon per tal s’avisi en cas de no poder assistir a la consulta. D’aquesta manera es poden recuperar les hores de les visites anul·lades i avançar les citacions d’altres pacients.

Objectives

Enviament via SMS de recordatoris de les visites a consultes externes i proves diagnòstiques. Aquesta mesura té per objectiu disminuir l’absentisme dels pacients.