TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Enquesta TIC i Salut a Catalunya

Enquesta TIC i Salut a Catalunya

La Fundació TicSalut, amb l’objectiu de conèixer objectivament el nivell d’adopció de les TIC per les organitzacions sanitàries de Catalunya, porta a terme anualment, des de l’any 2007, i per encàrrec del Departament de Salut, l’enquesta Mapa de tendències en TIC i salut, un document de referència per al sector sanitari, que aporta una visió de la realitat i l’evolució de les TIC en la xarxa de centres sanitaris i sociosanitaris públics catalans.

El Mapa de tendències es presenta anualment en un acte públic, on s’ofereixen els resultats de l’Enquesta TIC i Salut a Catalunya, l’estudi monogràfic anual que complementa l’Enquesta i l’anàlisi de les principals tendències internacionals.