TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Enquesta TIC i Salut a Catalunya

Enquesta TIC i Salut a Catalunya 2008

En aquest context, la Fundació TicSalut ha portat a terme, per segon any consecutiu, un estudi per conèixer el nivell de desenvolupament de les TIC en les organitzacions sanitàries de Catalunya. Cada any, a més de les dades i l’anàlisi del progrés en la implantació de les TIC en el sistema de salut, volem analitzar a fons un tema que tingui un impacte especial. L’any 2007 es va fer una anàlisi dels portals web del sistema de salut públic. Enguany s’ha centrat en la gestió i el finançament de les TIC. A més de l’objectiu de tenir una visió més precisa d’aquesta temàtica, servirà com a eina per organitzar, posteriorment, un taller sobre la gestió de les TIC, prenent com a referència les pràctiques d’altres països, i l’elaboració d’un seguit d’indicacions i suggeriments que puguin ser útils per a la governabilitat del nostre sistema de salut.

De les dades del Mapa de tendències 2008 es constata el progrés en la majoria d’indicadors i, el que és més important, la consciència que no estem davant d’un fenomen acumulatiu, amb més eines i més  professionals, sinó davant d’un canvi de paradigma en l’organització que de ben segur anirà millorant la qualitat d’atenció al ciutadà i les condicions de treball dels professionals de la salut.

Enguany, també es disposa per primera vegada del Pla estratègic SITIC per a l’àmbit de la salut a Catalunya 2008-2011, que sense cap dubte tindrà un gran impacte en aquest sector.