TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Enquesta TIC i Salut a Catalunya

Enquesta TIC i Salut a Catalunya 2010

La presentació dels resultats de l’enquesta 2010 es va fer en el marc del Mapa de tendències, en un acte presidit per la consellera de Salut el 17 de desembre de 2010, a l’auditori del Caixa Fòrum de Barcelona. El Departament de Salut va exposar l'estat de la situació i els resultats assolits enguany en el desplegament de les TIC al sistema sanitari català.

L'Enquesta duta a terme l’any 2010 va comptar amb una participació del 93% de les entitats que pertanyen al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). Aquest percentatge va permetre establir un diagnòstic acurat de la presència de les TIC al sistema sanitari català i, a més, ha de facilitar que, properament, es pugui aplicar el model EMRAM (EMR Adoption Model), una escala de mesura nord-americana per valorar el grau d'implantació de les TIC d'acord amb indicadors i estàndards acceptats internacionalment. La utilització del model EMRAM ha de permetre una comparació més precisa amb els sistemes i centres sanitaris d'altres països. Cal assenyalar que durant el 2010 s'han incorporat a l'enquesta els centres de salut mental i addicions, tema al qual s’ha dedicat una secció monogràfica dins del Mapa de tendències. La informació obtinguda ajudarà el Departament de Salut a millorar les accions d'implantació de les TIC en aquest àmbit concret.

D’altra banda, els resultats de l’aplicació del Pla estratègic de sistemes d’informació, tecnologia i comunicació (SITIC) 2008-2011 (Balanç situació Pla estratègic SITIC de Salut) també demostren que Catalunya ha fet un gran salt quantitatiu i qualitatiu per implantar les noves tecnologies en l’àmbit de la salut.

El compliment dels objectius planificats, els esforços i els recursos que s’hi han destinat i la participació dels diferents agents del sistema de salut han propiciat que projectes com la recepta electrònica, la història clínica compartida de Catalunya, el Pla per a la digitalització de la imatge mèdica, la telemedicina i la teleassistència o la carpeta personal de salut siguin avui una realitat.

Documentació addicional

Vídeos:

Presentació del Mapa de tendències. 17 de setembre de 2010:

Altres informes: