TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Enquesta TIC i Salut a Catalunya

Enquesta TIC i Salut a Catalunya 2011

La presentació dels resultats de l’Enquesta 2011 es va fer, com cada any, en el marc del Mapa de tendències al Parc TecnoCampus Mataró-Maresme, el dia 16 de desembre; en aquesta ocasió sota la presidència del conseller de Salut i de l’alcalde de Mataró.

L’Enquesta 2011 va comptar amb la participació de 139 entitats, que engloben el 100% dels hospitals, el 97% dels centres de salut mental i addiccions i el 85% dels centres sociosanitaris. L’enquesta va recollir informació sobre els indicadors principals: plataformes tecnològiques, sistemes d'informació, connectivitat, interoperabilitat, serveis de telemedicina, seguretat i gestió de les TIC.

En aquesta edició, el monogràfic es va dedicar a les comparatives amb mètriques europees: la mètrica IC-UE27 de la Unió Europea i la mètrica EMRAM d’HIMSS Analytics Europe. Catalunya és la primera regió que ha passat els indicadors de la IC-UE27 al 100% dels seus hospitals, fet que li permet tenir una dada objectiva per comparar els seus resultats amb la mitjana dels 27 països europeus avaluats. Segons el resultat obtingut, Catalunya està en el vuitè lloc en el eHealth Hospital Deployment Index, que agrupa els 27 països, i sobresurt de la mitjana europea en tant que un 92% dels hospitals de la xarxa pública catalana se situen per sobre de la mitjana.

El model EMRAM (Electrònic Medical Record Adoption Model), adaptació europea que ha realitzat HIMSS Analytics Europe del seu model americà,avalua 177 ítems adreçats a conèixer el grau d’ús de la història clínica electrònica i d’implementació dels diferents registres clínics electrònics. Catalunya també ha estat capdavantera en oferir a tots els centres d’aguts catalans la possibilitat d’avaluar-se segons aquesta mètrica.

Durant l’acte de presentació del Mapa de tendències 2011, el Dr. Joan Guanyabens, coordinador general de les TIC del Departament de Salut i conseller delegat de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, va presentar el balanç de la situació 2011 i les línies estratègiques en SI i TIC 2012-2015, que esdevenen un full de ruta per a tot el sector salut. Està pensat per donar un impuls definitiu de les TIC al sistema, sota un model de governança únic i participat, i per posar a l'abast de tots els proveïdors els serveis necessaris que fan possible la continuïtat de l'assistència sanitària.

En la darrera part de la jornada es van presentar tres exemples d’iniciatives d’èxit mitjançant la utilització de les TIC en salut i es va comptar amb l’experiència internacional del senyor Madis TiiK, de CEO Estonian eHealht Foundation, que va presentar l’experiència a Estònia de la compartició de dades electròniques, un sistema que ha aconseguit millorar la transparència, l’eficiència i la qualitat dels serveis de salut.

Documentació addicional:

Presentacions del Mapa de tendències. 16 desembre 2011:

Presentació del Mapa de tendències i el Pla SITIC el 23 de març de 2012:

Altres informes: