TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Enquesta TIC i Salut a Catalunya

Enquesta TIC i salut a Catalunya 2012

Els resultats de l'Enquesta TIC i salut 2012 van evidenciar que el 24% dels hospitals catalans manifesten que no treballen amb històries clíniques en paper, i que un 44% diu que només les utilitza en un 10% dels casos que atén.

En aquesta edició s'ha aconseguit per primera vegada un 100% de resposta dels centres del sistema sanitari públic de Catalunya

Destaca també que s'ha intensificat l'ús de la història clínica electrònica per part dels professionals. Un 80% dels metges i un 65% del personal d'infermeria manifesten utilitzar-la, el que suposa un increment del 20% i del 9% respecte l'any anterior.  Així mateix, un 73% dels centres ja disposen d'un registre electrònic de l'administració de la medicació i un 66% dels centres utilitzen una solució informatitzada del triatge a l'àrea d'urgències. Això posa de manifest la tendència dels centres catalans a incrementar l'ús de tecnologies de gestió com a suport del procés clínic.

Un 40% dels centres manifesten interaccionar amb els seus usuaris mitjançant sms, un 10% més respecte a l'any anterior, i un 29% dels centres ja possibiliten la gestió de cites per internet, percentatge que es preveu que augmentarà en breu. Els resultats 2012 també han constatat l'interès dels centres en el desenvolupament de serveis assistencials mitjançant internet, com per exemple accions per a promoure la salut, consultes de salut o recordatoris de vacunes que, tot i que encara s'ofereixen tímidament, un alt percentatge de centres assistencials manifesta tenir-los planificats per al futur proper.

Per segón any consecutiu s'ha observat que augmenta l'ús de la teleconsulta, de la telemonitorització i del telediagnòstic, evidenciant que són eines que s'estan instal·lant realment al nostre sistema sanitari i que comencem a superar la fase limitada a les proves pilot. Els resultats mostren que respecte l'any 2011 ha augmentat especialment l'ús del telediagnòstic, seguit d'un increment del 8% en l'ús de la telemonitorització.

La Salut 2.0 compta ja amb més de 5000 professionals i més de 3000 pacients implicats en comunitats de virtuals d'interacció entre professionals, comunitats virtuals amb interacció entre professionals i pacients, o comunitats virtuals amb interacció entre pacients. L'increment d'un 9% de la Salut 2.0 respecte al darrer any és un indicatiu de la seva bona salut i del seu potencial en el futur.

En l'edició 2012 es va aconseguir disposar del 100% de resposta dels centres del sistema sanitari públic de Catalunya, una fita fins llavors mai aconseguida i que demostra la consolidació de l'enquesta com a eina d'informació del sistema sanitari. Així mateix, i aprofitant els sis anys de trajectòria del Mapa de Tendències, es va realitzar una enquesta a més de 400 professionals del sector sanitari per a conèixer la seva opinió sobre aquest informe. Els resultats van mostrar que un 97% dels enquestats consideren que la informació que aporta és interessant pel sistema de salut, i un 94% consideren que a més és útil a l'hora de prendre decisions. També destaca que el 92% dels entrevistats consideren que les dades són de qualitat i que un 88% manifesten que els mantenen informats sobre les tendències internacionals en TIC i Salut.

Documentació addicional:

Presentacions del Mapa de tendències. 14 desembre 2012:

Vídeos