TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Enquesta TIC i Salut a Catalunya

Enquesta TIC i salut a Catalunya 2013

L’enquesta, amb 220 preguntes i més de 6oo ítems d’informació, aquest any 2013 ha arribat a la seva setena edició aconseguint un 100% de resposta.

Dels resultats de l’enquesta es desprèn que el percentatge de dispositius mòbils dins de les entitats assistencials arriba ja a un 11% del total de dispositius de treball i que un 70% dels hospitals i equips d’atenció primària disposen d’eines de mobilitat (portàtils, tauletes, smartphones, etc.) que els permeten consultar i integrar la informació en temps real a la història clínica electrònica. Destaca també la consolidació del model d’atenció no presencial centrat en la Telemedicina, que ha duplicat el seu ús des de l’any 2011. Més de la meitat dels centres hospitalaris manifesten que fan Telediagnòstic, un 44% que utilitzen la Teleconsulta i un 13% que fan Telemonitorització.

Durant l’any 2014 la Fundació TicSalut, per encàrrec del Departament de Salut i amb el suport de la Mobile World Capital, desenvoluparà el Pla Mestre de Mobilitat amb l’objectiu d’impulsar el model no presencial i el desenvolupament i ús de les APPs de salut i socials. Es crearà un Marketplace o aparador d’APPs de salut i socials que sigui un lloc de referència per professionals i pacients. Actualment existeixen al món més de 40.000 APPs dedicades a la salut i el seu ús crea un nou paradigma en els processos d’atenció als pacients i el seu entorn. “Treballarem per l’elaboració d’un sistema de validació de “bones pràctiques” de les APPs de salut i socials (seguretat, qualitat, continguts, homologació, interoperabilitat, etc.) perquè els professionals i els ciutadans disposin d’aplicacions mòbils que reuneixin les garanties de qualitat i seguretat adequades” explica el Dr. Francesc García-Cuyàs, director de la Fundació TicSalut.

Les solucions mHealth o de salut mòbil aporten avantatges indubtables en el monitoratge de pacients crònics, la millora en l'adherència dels pacients a la teràpia farmacològica, els tractaments a distància o la telerehabilitació. Però també té un impacte socioeconòmic i, per parlar-ne la Fundació TicSalut ha convidat a la seva jornada al Sr. Rana Mehta, líder global de mHealth a PricewaterhouseCoopers i un dels principals experts a nivell mundial en salut mòbil. “La mHealth podria ajudar a 185 milions de persones a gaudir d’una vida més saludable i estalviar a la Unió Europea 99 mil milions d’euros en despesa sanitària l’any 2017. A més, si es fomenta la seva adopció, es podrien afegir 93 mil milions d’euros al PIB europeu.” ha explicat el Dr. Mehta.

Durant l’acte s’ha posat de manifest que un objectiu clau pel 2014  és la implantació d´un nou model de governança TIC basat en el consens, la corresponsabilització i el respecte a l´autonomia de gestió TIC dels proveïdors de salut. Això suposarà el desenvolupament d’una plataforma d´intercanvi d´informació basada en estàndards mundials a disposició de tot el sector amb l’objectiu de facilitar la continuïtat assistencial.

Els resultats de l’enquesta posen de manifest que els centres catalans han seguit fent un esforç per actualitzar instal·lacions i adoptar les noves tendències en TIC, consolidant-se  així Catalunya, any rere any, com a un dels referents europeus en l’àmbit de les TIC en salut. Actualment, i amb un 85% dels hospitals catalans avaluats amb el sistema EMRAM, un 8,7% dels centres estan a nivell 6, és a dir, que treballen quasi sense papers, i un 65,2% a nivell 5. Aquesta és una dada important ja que a nivell Europeu, només un 1,5% dels hospitals estan a nivell 6 i un 16,2% són a nivell 5.

El 100% dels hospitals catalans utilitzen la història clínica electrònica i continua la digitalització del seu contingut, destacant l’esforç que s’està fent en l’àmbit sociosanitari i de salut mental.  Un 95% dels centres ja no imprimeixen les plaques radiològiques i entreguen còpies en CD o DVD en cas de sol·licitud dels pacients. Aquesta digitalització dels centres ha permès que el 93% dels hospitals i centres d’atenció primària públics catalans ja estiguin connectats a la Història Clínica Compartida de Catalunya, i que d’aquests, un 97% hi publiquin.

Durant l’acte s’ha presentat també la implicació de les TIC dins de les diferents línies estratègiques del Pla de Salut, l’estudi monogràfic sobre el model assistencial no presencial i les principals tendències internacionals pel que fa a l'aplicació de les TIC en l'àmbit de la salut.

La cloenda de l'acte ha anat a càrrec de l'Hble. Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut, i de l'Il·lm. Sr. Joan Mora, alcalde de Mataró.

Documentació addicional:

Presentacions del Mapa de tendències. 20 desembre 2013:

FlashTicsalut monogràfic Mapa de Tendències 2013