TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Enquesta TIC i Salut a Catalunya

Enquesta TIC i salut a Catalunya 2014

Dels resultats destaca l’important increment de les comunitats virtuals entre professionals, entre pacients i professionals, però sobretot, entre pacients. Actualment, un 38,5% dels centres disposen de comunitats virtuals entre professionals, un 28,5 % entre professionals i pacients, i un 30% entre els propis pacients. Les comunitats virtuals entre pacients,  que han passat d’un 5% l’any 2013 a un 30% aquest any, han estat creades pels propis centres sanitaris per posar en relació als pacients que comparteixen una patologia comuna, afavorint així que assumeixin un major protagonisme en la gestió de la seva salut.

 “Les noves tecnologies tenen una presència cada vegada major en el nostre dia a dia, i això també es reflecteix en l’àmbit de la salut. El desenvolupament de noves formes de comunicació i interacció amb els pacients  com les comunitats virtuals, la telemedicina, les apps de salut, etc. donen resposta a les demandes creixents d’una major autogestió de la malaltia, el que es veu reflectit clarament en els resultats de l’enquesta d’enguany” ha explicat Enric Llopis, project manager de la Fundació TicSalut i responsable de l’estudi.

En aquesta línia destaca que un 51% dels centres de salut catalans  de la xarxa pública empren el telediagnòstic, un 50% la teleconsulta i un 11% la telemonitorització. A més, un 19% dels dispositius informàtics d’ús assistencial dels centres sanitaris són mòbils, el 63% dels centres permeten accedir a les dades de salut mitjançant portàtils, un 37% mitjançant tauletes i un 21% a través d’smartphones. Aquests resultats posen de manifest l’esforç que estan fent els centres catalans per adaptar-se a la creixent necessitat d’accedir a les dades des de diferents dispositius i ubicacions.

L’enquesta també ha posat de relleu que la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) és una eina consolidada a tots els centres sanitaris catalans, amb un 100% d’hospitals i centres d’atenció primària de la xarxa pública connectats a HC3, i amb un espectacular increment respecte a l’any passat als centres de salut mental (s’ha passat del 17 al 73%) i als centres sociosanitaris (del 38 al 78%). Cal destacar també que el 43% dels centres sanitaris ja no mouen cap història clínica en paper i que cap centre imprimeix les plaques radiològiques de forma habitual.

Segons l’escala EMRAM, que classifica els centres del 1 al 7 conforme el seu grau d’implantació i ús de la història clínica electrònica,  un 13% dels centres catalans estan a nivell 6, un 4,3% més que l’any 2013 i un 10,1% per sobre de la mitjana europea. A més, un 65,2% està al nivell 5, quan la mitjana europea està només al 24,4%. Aquestes dades, conjuntament amb altres iniciatives que s’han desenvolupat recentment com CatSalut@lamevasalut, l’HC3, el Model d’Atenció no Presencial, el Pla Mestre de Mobilitat, etc...han situat a Catalunya  en primera línia a nivell europeu i internacional en iniciatives TIC en salut “ explica el Dr. Jordi Martínez, director d’Innovació de la Fundació TicSalut.

Durant l’acte s’ha presentat el Pla Mestre de Mobilitat, un  projecte comú del Departament de Salut i del de Benestar Social, conjuntament amb el de Presidència, que és pioner dins de la Comunitat Europea. El projecte ha desenvolupat un marc de referència comú on encabir les estratègies en mobilitat d’aquests departaments per permetre tenir una  visió completa de com la mobilitat pot influir en els ciutadans, des de la prevenció i promoció de la salut, fins a l’atenció social en les seves diferents vessants.

La cloenda d’aquesta edició del Mapa de Tendències ha anat a càrrec de l’Hble. Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut, l’Il·lm. Sr. Joan Mora, Alcalde de Mataró, el Sr. Jordi Puigneró, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, el Sr. Francesc García Cuyàs, director de la Fundació TicSalut i coordinador TIC del Departament de Salut i el Sr. Jordi Martínez, director d’Innovació de la Fundació TicSalut.

Documentació addicional:

PROGRAMA

Inauguració

 • Sra. Roser Fernandez, Secretària General de Salut,
 • Sra. Maria Dolors Rusinés, Secretària General de Benestar Social i Família,
 • Sr. Miquel Rey, President del TecnoCampus Mataró-Maresme.
 • Presentació de la Jornada a càrrec del Sr. Francesc García Cuyàs, Coordinador General de les TIC i Director Fundació TicSalut.

Presentació enquesta Tic en l’àmbit dels centres de salut de Catalunya:

 • Sr. Jordi Martinez, Director Innovació TicSalut,
 • Sr. Enric Llopis, Project Manager TicSalut,
 • Sr. Tino Martí, Project Manager TicSalut.
  • Nou entorn tecnològic pel Mapa de Tendències
  • Resultats Enquesta
  • TicTrends: una nova manera de fer

Pla Mestre de Mobilitat

Conferència sobre Mobilitat:

 • presentació a càrrec del Sr. Joan Cornet, Director de mHealth Competence Center Mobile World Capital.
 • Ponència del Sr. Claus B. Nielsen,Business Development Manager, Continua Health Aliance.

Les TIC i l’atenció no presencial

Conclusions de la jornada

Cloenda

 • Hble Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut,
 • Il·lm. Sr. Joan Mora, Alcalde de Mataró,
 • Sr. Jordi Puigneró, Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació,
 • Sr. Francesc García Cuyàs
 • Sr. Jordi Martinez, Director Innovació Fundació TicSalut.

Podeu veure les imatges de la jornada aquí i aquí i també consultar el que es va comentar via twitter.