TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Enquesta TIC i Salut a Catalunya

Enquesta TIC i salut a Catalunya 2015

Com a resultats més rellevants dins de l’Atenció Primària Pura, destacar que el 85% dels professionals disposen d’Alertes d’Informació Hospitalària a les seves Estacions de Treball Clíniques, el que va suposar un augment del 35% respecte a l’enquesta anterior.

La Informació Integrada a la Història Clínica Electrònica i les Eines de Mobilitat tant a l’Atenció Continuada, com a la Hospitalització Domiciliària i al PADES (Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport) s’ha incrementat en aquesta edició. En el cas de la Història Clínica Compartida de Catalunya, pràcticament s’ha arribat al 100% de connexió i publicació de les Entitats Proveïdores. Mentre que el 60% de les Entitats d’Atenció Especialitzada van informar que publiquen informació estructurada referent a espirometries, anatomia patològica i laboratori.

En referència a Cat@Salut La Meva Salut, senyalar que el 20% de les Entitats Proveïdores ja disposen d’algun servei web homologat, destacant la programació de visites d’Atenció Primària, canvi de metge de capçalera i eConsulta, com els serveis més consultats pels ciutadans en aquesta àrea.

Per part de les infraestructures que disposen les Entitats per connectar-se i comunicar-se, tant via WiFIS com a Web-Service, entre el 70 i el 80% van informar que estan capacitades per desenvolupar-ho.

Com a conseqüència de l’evolució i el creixement de la població, cada cop és més habitual que les Entitats Proveïdores disposin d’un gran volum de dades per analitzar i per tractar. El 7% de les Entitats van confirmar que ja disposen d’algun projecte en Big Data, els quals estan donant resultats molt positius per tal de millorar la prestació de serveis al ciutadà. Referent al BYOD (Bring your own device), el 26% de les Entitats ja permeten als seus professionals assistencials l’ús dels seus dispositius personals al lloc de treball, permetent així l’accés als sistemes d’informació de les seves institucions.

La pràctica de la Telemedicina continua l’evolució positiva dels darrers anys. L’ús del Telediagnòstic i la Teleconsulta se situa al voltant del 70%, mentre que la Telemonitorització continua amb la mateixa tendència dels últims anys i arriba al 20%.

Finalment, pel que fa a la utilització dels serveis interactius, les Entitats van informar que el 80% dels ciutadans estan atesos per institucions que afavoreixen l’ús de les APPs per donar serveis en salut, com també destacar l’increment del 10% en la utilització de l’ús de serveis webs i de la interacció a les xarxes socials respecte a l’any passat.

Un cop analitzats tots els resultats i amb l’objectiu de millorar la pràctica assistencial, es preveuen tres grans reptes de cara el 2016 com són: millorar la coordinació entre nivells assistencials mitjançant l’estandardització de les comunicacions entre Entitats Proveïdores, augmentar la implantació de projectes de Big Data a les Entitats i, per últim, incrementar l’ús de les noves eines de mobilitat com són les apps.

Documentació addicional:

Programa de la Jornada

Fotografies de la Jornada del Mapa de Tendències

En aquesta edició del Mapa de Tendències en TIC i Salut 2015 vam acompanyar el photocall amb un fotomaton...i aquest va ser el resultat :)