TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > APPs y proyectos de movilidad

APPs y proyectos de movilidad

← Volver a listado de Apps/Proyectos de movilidad

Primer Espai HappyAir estable al centre de fisioteràpia respiratòria Inspira't Fisioteràpia

L'Inspira't Fisioteràpia és el primer centre a la demarcació de Tarragona que està quasi exclusivament dedicat a la fisioteràpia respiratòria. Gràcies a xerrades sobre higiene respiratòria, els familairs de pacients pediàtrics amb problemes respiratoris utilitzen cada vegada més els serveis del centre. Als pacients adults, però, sigui per la poca implantació de la rehabilitació respiratòria al territori, sigui pel mateix desconeixement del que els fisioterapeutes respiratoris podem fer per ajudar e n les malalties respiratòries cròniques, o fins i tot per la poca presència de fisioterapeutes respiratoris en insitucions públiques, els costa molt arribar a demanar els meus serveis. La idea de crear un espai estable HappyAir dins del centre de fisioteràpia respon a la necessitat d'obtenir més recursos a l'hora d'arribar als potencials usuaris de serveis de fisioteràpia respiratòria.

Què és HappyAir: HappyAir és el projecte estrella de la Fundació Lovexair, que té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida i l'empoderament dels malalts respiratoris crònics, així com de les seves famílies i els seus cuidadors. El projecte aboga per una major implantació de la salut digital, empoderar els malalts i el seu entorn, formar als propis malalts, als professionals que així ho desitgin i als voluntaris que col·laboren amb ells. A les xarxes socials fan molta feina de divulgació, com també a la seva pàgina web, on hi tenen nombrosa informació de qualitat.

Actualment estan desenvolupant una plataforma per a millorar l'adherència al tractament per a persones amb malalties respiratòries cròniques, basada en una aplicació mòbil que van testar en un estudi clínic dirigit per Jordi Vilaró. Actualment també estan treballant per a formar voluntaris que puguin desenvolupar activitats de promoció de la salut, proves de cribatge... Normalment els espais HappyAir es visualitzaven més aviat com a espais no permanents, que es poden establir en cenres cívics, farmàcies, escoles, de manera esporàdica, per un dia o unes hores, per tal de desenvolupar alguna activitat de promoció de salut pulmonar o d'educació en una millor gestió de malalties pulmonars.

Primer Espai HappyAir estable al centre de fisioteràpia respiratòria Inspira't Fisioteràpia

Especialidad
---
Dirigido a
Ciudadano, Cuidador, Enfermería, Médico, Paciente
Área de interés
---
App desarrollada en
Barcelona, Cataluña, España
Tiene publicidad
---
Conectividad a Internet
---
Datos de contacto
Centre de fisioteràpia respiratòria Inspira't Fisioteràpia
658858360