TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

AIDTUMOUR

Estado actual: Finalizado
Inici: 01/01/2010 - Final: 31/12/2012

Centro promotor: Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics (LSI) UPC-BarcelonaTech
Persona de contacto: Alfredo Vellido, PhD (ELIMINAR)

Descripción

La motivació central del projecte és la investigació en eines basades en tècniques de l'àrea de la Intel·ligència Artíficial pel suport a la decisió clínica de patologies humanes de càncer, tenint especial atenció als tumors cerebrals.

Partim de la hipòtesi que les tècniques avançades amb base en mètodes d'Intel·ligència Artificial, amb les quals treballarem en els nostres desenvolupaments, són especialment adequades per al suport a la diagnosi clínica en oncologia i, específicament, en el camp dels tumors cerebrals. Això és perquè donen resposta als requeriments del problema, unint capacitat predictiva, robustesa i fiabilitat en la predicció, i interpretativilidad dels resultats. Partim també de la hipòtesi que el nostre enfocament, consistent en el disseny de components analítics auto-continguts per a la seva integració en prototips de SADM actualment en construcció, ha de reportar una sèrie de beneficis únics que coincideixen amb els objectius de la present convocatòria: El unir esforços amb altres grups treballant en àrees afins per a la integració de les nostres eines en SADM oncològiques en desenvolupament d'augmentar la sinergia entre propostes de treball concurrents i, així mateix, limitar la innecessària atomització de recursos d'investigació en el sistema espanyol.

Objetivos

El principal objectiu global és el disseny i desenvolupament de mòduls programari que implementin tècniques d'anàlisi de dades basades en IA. Aquests seran dissenyats amb l'objectiu de ser els elements constituents d'un sistema informàtic de suport a la decisió mèdica que donarà suport semi-automatitzat a la diagnosi oncològica experta.

Especialitat
Diagnóstico por la imagen
Tipus de Finançament
Español (Projecte d'investigació bàsica)