TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

TRHLAB

Estado actual: En funcionamiento
Inici: Juny 2012

Centro promotor: Hospital de Santa Tecla i Sant Pau
Persona de contacto: Helena Bascuñana (ELIMINAR)

Descripción

Hem creat TRHlab disfàgia que és un sistema de telerehabilitació que permet al pacient realitzar en el seu domicili 13 de les 15 sessions estàndard de rehabilitació, que finança la sanitat pública catalana, per al tractament de la disfàgia orofaríngia.

La part del tractament de la disfàgia orofaríngia reemplaçat pel sistema TRHlab disfàgia és la relacionada amb les pràxies orofaríngies (l'exercici de la musculatura deglutòria).

Els pacients que duen a terme aquesta part del tractament de visualitzar diversos vídeos didàctics en què el metge realitza els exercicis i dóna instruccions específiques per a la seva correcta execució. Després del visionat dels vídeos de caràcter instructiu, el pacient, sol o amb l'assistència d'un familiar / cuidador, realitza els exercicis, repetint tantes vegades com es consideri necessari fins dur-los a terme correctament i complir amb les rutines establertes. Un cop dominat l'exercici, el pacient ho grava en vídeo i l'envia a través del sistema de manera que el logopeda i / o el metge responsables de la de la teràpia revisen els vídeos gravats pel pacient, els valoren i li envien les seves recomanacions de forma escrita.

Objetivos

Donar valor al sistema de salut per la reingenieria de processos assitencial. En aquest moment s'ha començat per la disfagia orofaríngia.

La principal innovació de TRHlab-disfàgia rau en el seu objectiu, és a dir, a substituir una part del tractament de la disfàgia orofaríngia mitjançant l'ús de les TIC, aconseguint així monitoritzar, avaluar i controlar la teràpia des del propi domicili del pacient, millorar la adherència al tractament i disminuir els costos directes i indirectes.

L'estratègia seguida per al disseny del sistema TRHlab disfàgia s'ha basat en un enfocament d'innovació basada en la co-creació, donant un protagonisme clau als usuaris en totes les etapes del procés de disseny, desenvolupament i inclusivament d'explotació. Un nombrós grup de pacients i de familiars s'ha implicat en temps real en el disseny del producte-servei.

Tipus de Finançament
Propio

Resultado

Els resultats clínics objectivats permeten afirmar que TRHlab-DYS és una alternativa igualment eficaç a la teràpia convencional, i que a més, presenta altres avantatges:
• Contribució a la sostenibilitat de la sanitat pública
• Reducció de costos del tractament.
• Augment de la satisfacció del pacient i del seu familiar / cuidador

Aquest programa està en ús clínic a l'Hospital de Sant Pau des d'Octubre del 2010. Més de 50 pacients fins a la data s'han beneficiat del seu ús ia més dels beneficis personals i socials ha aconseguit disminuir la dispensació de nutrició enteral no oral en un 10% des que es va instaurar, amb el consegüent estalvi econòmic per al sistema.