TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Clínica online

Estado actual: En funcionamiento
Inici: 01/01/2009 - Final: 19/12/2013

Centro promotor: Mutua Universal
Persona de contacto: Concha López Lera (ELIMINAR)

Descripción

"Clínica online" s'ha instal•lat progressivament als 110 centres assistencials que componen la xarxa assistencial.

L'aplicació permet realitzar consultes síncrones i asíncrones, i incorpora la captura de fotografies i vídeos de l'exploració i evolució del pacient. Així mateix, és compatible amb la visualització d'imatges radiològiques donçs permet l'intercanvi d'informació de fitxers en format DICOM, i a mes a mes està integrada amb la història clínica electrònica.

Objetivos

Dotar als professionals dels centres d'atenció primària de la mútua d'accidents de treball de la possibilitat de consultar "on line" als especialistes per sol·licitar valoració del procés assistencial i/o confirmar diagnòstic, independentment d'on estiguin situats.

Tipus de Finançament
Propio

Resultado

Durant l'any 2013 s'han dut a terme un total de 4.091 consultes i 3.716 incorporacions d'iconografia (fotografies i vídeos) a història clínica, evidenciant que:

"Clínica online" aporta als professionals sanitaris un alt grau d'autonomia professional, afavorint la continuïtat entre els nivells assistencials per prestar una atenció sanitària de màxima qualitat, amb una gestió eficient, ajudant a compartir i difondre el coneixement mèdic.

"Clínica online" possibilita l'equitat assistencial per als pacients, facilitant l'accessibilitat als millors especialistes amb una major rapidesa diagnòstica, reduint desplaçaments i temps d'espera.