TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Formació e-learning per a cuidadors i cuidadores no professionals de persones dependents

Estado actual: En funcionamiento
Inici: juny 2014 - Final: novembre 2014

Centro promotor: Fundació Pere Tarrés
Persona de contacto: Laura Flores Melguizo (ELIMINAR)

Descripción

Formar i oferir estratègies de manera pràctica a las persones cuidadores no professionals per a facilitar i milorar la seva tasca de cuidar a persones dependents. Facilitar que les persones dependents puguin viure en el seu entorn amb el màxim de qualitat possible. Oferir estratègies al cuidador per a que identifiqui necessitats i conflictes.

Donar suport al cuidador per la gestió de les emocions i sentiments que aflorin durant el procés de la cura per prevenir i evitar situacions d'esgotament.

Objetivos

El model de formació elearning de Formació per Persones Cuidadores s’ emmarca amb un doble objectiu: poder arribar a capacitar a persones que per motius organitzatius de residència no poden assistir als cursos presencials i alhora, fer ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, cada cop més incorporades en totes les famílies. La totalitat d’ hores d’ un curs de formació per persones cuidadores serà de 30 hores, amb uns mòduls transversals amb continguts bàsic i altres específics en funció de les diferents depedències. D’aquesta manera, es podria garantir la necessitat de cobrir la formació dels cuidadors/es de diferents àmbits, amb una formació especialitzada que permeti aprofundir en els aspectes que els participants puguin necessitar, així com la creació d’un espai on compartir l’experiència de cuidar amb altres cuidadors/es en una situació similar. En la formació e-learning la metodologia es basa en els següents principis:

  • La formació es asíncrona: els participants i el professor - tutor no han de coincidir ni en l'espai ni en el temps
  • Els continguts es dissenyen per a facilitar el seguiment individual de cada participant, que marca el seu propi ritme d'aprenentatge i té la possibilitat d'ampliar els seus coneixements, si disposa de temps.
  • Es guia l'aprenentatge de manera que el participant pot compatibilitzar la formació amb la resta de les seves responsabilitats professionals i familiars.
  • El professor- consultor respon les demandes en 48 hores com a màxim.
  • Els continguts del curs han d'aplicar-se en activitats d'avaluació contínua on el participant ha de poder mesurar el seu progrés.

El nostre model facilita que:

  • Els participants siguin el centre del model d'aprenentatge però es senten acompanyats pel professor per a les qüestions acadèmiques i el coordinador pedagògic per a qüestions d'organització i no acadèmiques.
  • Es facilita l'aprenentatge cooperatiu del grup; que no ha de ser inferior a 10 participants ni superior a 40.
  • Els professors coneixen els continguts i tenen competències tècniques i pedagògiques en la dinamització d'espais virtuals.

Els continguts es desenvoluparan amb un mètode pedagògic basat en l’experiència i la reflexió, així com amb dinàmiques i activitats molt properes a la realitat dels cuidadors/es que atenen les necessitats de les persones dependents. D’aquesta manera, es podrà treure tot el profit de l’acció formativa, que sempre tindrà en compte les experiències dels participants com a base.

Tipus de Finançament
Departamento Bienestar y Familia