TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

CARME (CAtalan Remote Management Evaluation) - Motiva

Estado actual: Finalizado
Inici: 2007 - Final: 2010

Centro promotor: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Persona de contacto: Josep Lupón (ELIMINAR)

Descripción

El sistema de Telemedicina Motiva de Philips és una plataforma interactiva que instal·la un equip d’automonitorització al domicili del pacient pel registre del pes, la freqüència cardíaca i la pressió arterial i que transmet les dades a una estació de treball de la unitat d’Insuficiència Cardíaca de l’hospital. Alhora des de l’hospital es poden preparar i enviar vídeos educatius, qüestionaris per establir l’estat basal del pacient, missatges personalitzats i alarmes.

Objetivos

Avaluar l’impacte de l’ús d’un programa de telemedicina en pacients amb problemes cardíacs i més concretament

  • Reducció hospitalitzacions per IC.
  • Millora en qualitat de vida.
  • Avaluació satisfacció pacients.
  • Avaluació viabilitat.
  • Avaluació compliment.
Especialitat
Cardiología

Resultado

Els pacients van ser aleatoritzats a dos grups:

Sistema Motiva (Philips) sense aparells de medició (vídeos educatius, missatges, qüestionaris)

Sistema Motiva + telemonitorització (pressió arterial, freqüència cardíaca, pes).

Es van comparar les hospitalitzacions durant períodes de temps similars abans i després de la inclusió en el programa.

Els resultats preliminars demostren que la telemedicina aplicada a aquests pacients ha reduït en un 70% les vegades que necessiten ser hospitalitzats, alhora que millora l’eficiència i la qualitat de vida.

En l’estudi, que ha comptat amb una fase prèvia de posada a punt de la tecnologia, hi han participat 92 pacients amb insuficiència cardíaca crònica tractats al Germans Trias, amb cadascun dels quals els investigadors s’han comunicat diàriament al llarg d’un any mitjançant la telemedicina. I un dels resultats més destacats ha estat que els ingressos d’aquestes persones s’han reduït fins a un 68% si es compara l’any d’estudi amb l’any anterior. Aquesta és una dada especialment rellevant tenint en compte que la Unitat d’Insuficiència Cardíaca del Germans Trias ja havia aconseguit reduir considerablement les hospitalitzacions des de la seva creació, l’any 2001.

Pel que fa al número total de dies d’ingrés registrats l’any de la investigació en comparació amb l’any abans, els números revelen un descens del 73%. Un altre resultat que els investigadors destaquen és la millora de la percepció que els pacients han tingut de la seva qualitat de vida durant l’estudi. Dels 68 malalts que van completar els qüestionaris en acabar la investigació, entre 6 i 7 de cada 10 van percebre una millora en la seva qualitat de vida. També el personal sanitari del Germans Trias s’ha mostrat satisfet per la possibilitat de fer un seguiment més estret del pacient, cosa que permet la detecció precoç de les possibles descompensacions.

Imatge cedida per Philips que mostra una pacient mirant per televisió les instruccions d'una professional