TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Teleradiologia

Estado actual: En funcionamiento

Centro promotor: Hospital de Campdevànol

Descripción

Implantació d’un model de teleradiologia, és a dir, un sistema que permetés la transmissió d'imatges radiològiques de pacients (com radiografies, TAC o ressonàncies magnètiques) d’una entitat a l’altra. D’aquesta manera, es podrien compartir entre diferents especialistes per permetre’n la seva interpretació o consulta sense necessitat de disposar "físicament" de la documentació.
 
El model de teleradiologia com a tal es va posar en marxa el 2008, any en el qual es va assolir la digitalització del 100% de les exploracions radiològiques que es realitzen a l’Hospital de Campdevànol, des de qualsevol placa fins a les mamografies. Així mateix, es van desenvolupar les comunicacions entre els dos hospitals, amb l’objectiu de permetre l’accés dels professionals de Campdevànol a les imatges dels pacients que se sotmeten a alguna prova radiològica al CHV. D’altra banda, el 2008 també es va digitalitzar i implantar el sistema d’informació assistencial a l’Hospital de Campdevànol i als centres d’atenció primària de l’ABS Ribes-Campdevànol. Aquest fet va facilitar l’ús de les imatges radiològiques per part dels professionals i va permetre deixar d’imprimir les exploracions que es realitzen tant a l’atenció especialitzada, com sociosanitària o primària.
 

Objetivos

  • Oferir major cobertura clínica i millor accés al diagnòstic per la imatge, ja que els professionals de l’entitat poden accedir a les imatges per al diagnòstic, independentment d’on estiguin ubicades.
  • Millorar el diagnòstic gràcies a la facilitat de l'accés per als equips d’especialistes. A més, en cas de necessitat, els estudis que presenten problemes complexos poden ser transmesos i consultats a través dels sistemes d’informació.
  • Millora en la cobertura assistencial. Possibilitat de proporcionar cobertura 24h en diagnòstic per la imatge gràcies a l’enfortiment de les relacions entre institucions.
  • Estalviar costos mitjançant un ús més eficient dels recursos disponibles. Concretament, la teleradiologia permet una utilització contínua de les modalitats existents i un millor aprofitament dels recursos humans disponibles.
Tipus de Finançament
Propio

Resultado

L’any 2013 es van fer 4.096 ecografies, 662 TAC i 457 ressonàncies magnètiques a l’Hospital de Campdevànol.