TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

PhysioDom -HDIM

Estado actual: Pilotaje
Inici: març 2014 - Final: setembre 2016

Centro promotor: Consorci Sanitari de Terrassa
Persona de contacto: Ramon Roca (ELIMINAR)

Descripción

PhysioDom-HDIM és una  solució tecnològica innovadora que vol millorar les condicions de vida de la gent gran, així com facilitar la integració de la prestació de serveis socials i sanitaris en un territori.

El sistema PhysioDom- HDIM (home dietary intake monitoring) s’ha desenvolupat a partir de l’experiència prèvia realitzada en la regió de Vercors (França) on es va testar  part del sistema (PhysioDom) en 50 usuaris. Aquesta primera experiència pilot va demostrar resultats positius i una bona acceptació pel part dels usuaris, fet que va encoratjar als seus creadors a demostrar la seva eficiència utilitzant-lo a llarga escala .

Nombrosos estudis de recerca han demostrat que existeix  relació entre el manteniment d’ un bon estat nutricional i nivells d’activitat activitat física amb la salut i benestar de la població. Amb la fi de facilitar la monitorització i coaching de l’estat nutricional i l’activitat física de les persones grans, es desenvolupa un nou component  del sistema: el Home Intake Dietary Monitoring (HDIM).

PhysioDom-HDIM  integra en un únic sistema la  monitorització de  paràmetres relacionats amb l’estat nutricional i activitat física des del domicili dels usuaris. Les dades s’envien a diferents professionals dels serveis socials i sanitaris que donen feed-back i recomanacions personalitzades  sobre la  dieta i activitat física a seguir d’acord amb la situació i patologies de cada individu. Així doncs, el sistema millora la qualitat de vida de les persones grans i facilita la integració dels serveis socials i sanitaris.

Objetivos

  1. Implantar  a llarga escala el sistema PhysioDom-HDIM  mitjançant la implementació  de pilots que tindran lloc simultàniament en tres països de la CE : Espanya, Holanda i Regne Unit , testant-se el sistema en més de 500 pacients.
  2. Validar l’eficàcia de las TiC para la monitorització de paràmetres de salut.
  3. Validar l’accessibilitat i utilització del sistema per part de les persones grans  i dels proveïdors de serveis socials i sanitaris que hi participen.
  4. Estudiar el canvi en les organitzacions que implementen aquest sistema
  5. Demostrar la eficàcia del sistema per prevenir la fragilitat i les seves complicacions.
  6. Valorar la seva sostenibilitat en termes  de cost-eficiència.
  7. Establir el model de negoci a desenvolupar per implementar el sistema a llarga escala un cop validat a nivell tecnològic, de usabilitat i de cost-eficiència
Tipus de Finançament
Europeo

Resultado

El projecte està en fase de pilotatge. Estan definits els indicadors de l'avaluació però encara no s'ha realitzat.