TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

RADIO

Estado actual: Pilotaje
Inici: 1/4/2015 - Final: 31/3/2018

Centro promotor: Hospital Asil de Granollers
Persona de contacto: Diana Navarro (ELIMINAR)

Descripción

El projecte RADIO (Robots in Assisted Living Environments: Unobtrusive, efficient, reliable and modular solutions for independent ageing) està emmarcat dins del programa europeu Horizon 2020. Té el seu àmbit d'actuació en el camp de l'envelliment actiu i saludable i ofereix solucions domòtiques per a persones de la tercera edat a través d'un robot intel·ligent, que alhora serveix com a sistema no intrusiu de monitorització de la salut. El robot actua com a assistent domèstic, realitzant una sèrie de tasques, com buscar les claus o les ulleres per la casa si la persona ho sol·licita a través d'una interfície intuïtiva i visual o mitjançant la veu.També segueix una rutina programada de tasques com aspirar el terra o portar la medicació seguint la prescripció del metge, ja que també diposa d'un dispensador de pastilles. Aquestes accions les pot programar la pròpia persona, un familiar o el mateix metge. A més d'actuar com a assistent domèstic, aquesta tecnologia també actua com a sistema de monitorització de salut no intrusiu, recollint i analitzant dades psicològiques i de comportament, ajudant d'aquesta manera al metge a diagnosticar símpto mes i posar-hi remei de manera ràpida. El projecte, que acaba de començar, té una durada de 3 anys (2015-2018) i compta amb 9 partners de tota Europa.

El projecte ofereix solucions domòtiques per a persones de la tercera edat a través d’un robot intel•ligent, que alhora serveix com a sistema no intrusiu de monitorització de la salut. El robot actua com a assistent domèstic, realitzant una sèrie de tasques,
com buscar les ulleres o les claus de la persona per la casa, si aquesta ho demana a través d’una interfície intuïtiva i visual o mitjançant la veu. També segueix una rutina programada de tasques com aspirar el terra o portar la medicació seguint la prescripció del metge ja que també disposa d’un dispensador de pastilles. Aquestes accions les pot programar la pròpia persona, un familiar o el mateix metge. A més d’actuar com a assistent domèstic, aquesta tecnologia també actua com a sistema de monitorització de salut no intrusiu, recollint i analitzant dades psicològiques i de comportament, ajudant d’aquesta manera al metge a diagnosticar símptomes i posar-hi remei de manera ràpida.

Objetivos

Desenvolupar mètodes per detectar activitats de la vida diària i estats d'ànim que són pertinents per detectar els primers símptomes de deteriorament cognitiu i exclusió social

Pressupost globalTipus de Finançament
3.805.625€Europeo (H2020-PHC-19-2014)