TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Monitorització a distància de sistemes d'estimulació cardíaca

Estado actual: En funcionamiento
Inici: Juny 2013

Centro promotor: Consorci Sanitari de Terrassa
Persona de contacto: Manel Valdés (ELIMINAR)

Descripción

La monitorització a distància dels Sistemes d’Estimulació Cardíaca, consisteix en  analitzar i monitoritzar tots el paràmetres bàsics dels  marcapassos  (programació de freqüència, canvis de voltatges d’estimulació,  canvis als llindars d’estimulació, de la impedància dels electrocatèters, detecció d’arítmies ...), a través d’un dispositiu connectat a la línia telefònica o bé mitjançant un monitor telefònic amb targeta SIM incorporada que s'instal·la al domicili dels pacients  als que s'ha implantat un marcapassos.

Una infermera referent, en estreta col·laboració amb els metges de la Unitat de Marcapassos, ensenya als pacient com utilitzar el sistema de monitoratge a domicili. Les dades es registren de forma continua i s’analitzen periòdicament. A banda, el sistema disposa d’un sistema d’alarmes que faciliten contactar amb l’usuari ràpidament quan es detecta algun problema que requereix intervenció.

El sistema proporciona dades del marcapassos integrat d'una manera planificada. Llegeix la informació del marcapassos i l'envia mitjançant línia telèfon mòbil a un servidor segur que els professionals de la unitat de marcapassos consultem de manera periòdica. El sistema mostra alertes de diferents mesures quan aquests es produeixen en funció d'uns llindars pre-establerts. El professional revisa periòdicament els registres que arriben i contacta telefònicament amb el pacient quan s'escau una intervenció. Depenent de la marca utilitzada, la informació sobre els paràmetres que es registren es transmet de forma diferent en funció dels dispositius: el de Boston Scientífic ho fa de manera automàtica i el de Medtronic ho fa amb la participació activa del pacient en intervals de temps pre-establerts.

Objetivos

Millora de la seguretat del pacient portadors de marcapassos. Millor control dels pacients. Disminuir les visites.

Tipus de Finançament
CatSalut

Resultado

El projecte es va començar a implementar al 2013. Actualment un 13% dels pacients als quals s'ha implantat un marcapassos en el CST es monitoritzen a distància. L'objectiu és implantar aquest sistema de monitoratge progressivament en tots els pacients amb nova indicació de marcapassos que compleixin els criteris de selecció, així com els que requereixin recanvi. El monitoratge de l'activitat del marcapassos és una bona eina d'ajuda a les decissions clíniques, millora el procès assistencial i facilita  el poder actuar de manera preventiva,fent el seguiment periòdic dels pacients sense necessitat que vinguin a la consulta, ,millorant l'accés a dades del MP en malalts que tenen grans dificultats de desplaçament.
També suposa una reducció de les visites a CCEE a llarg termini, permet fer reforç dels controls en grups d’alertes així com detectar disfuncions dels dispositius, arítmies o necessitats de reprogramació. Aquest sistema ha tingut una molt bona acceptació per part dels pacients, millorant la seva percepció de seguretat.