TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

AGEDA – Atenció i Gestió per a la Dependència

Estado actual: Finalizado
Inici: 2008 - Final: 2010

Centro promotor: Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat
Persona de contacto: Andreu Català

Descripción

Es vol fer una proposta de solució tecnològica per a crear un model de gestió de serveis de la dependència basat en la normalització de plans individuals d'atenció. Es vol establir els beneficis del model en termes d'operativa, costos i satisfacció dels professionals.

Objetivos

Creació d’una plataforma tecnològica flexible i innovadora que permeti donar servei efectiu a l’atenció i gestió integral de serveis d’atenció a les persones amb dependència. En aquest projecte es pretén:

  • Proporcionar una solució tecnològica orientada al mercat d’empreses d’assistència domiciliària, centres de dia i residències d’acord a la nova llei de dependència i validada per les administracions públiques.
  • Contribuir a la reducció de la dependència, afavorint l’accessibilitat a serveis més adequats per part de persones amb dependència i dels seus propis cuidadors.
  • Promoure un nou marc professional per a la prestació dels serveis a la dependència, més normalitzat en el processos, però amb suficients elements de flexibilitat perquè sigui adaptable a les necessitats individuals.
  • Pal·liar la falta de memòria
  • Compensar la soledat i l’aïllament
  • Enllaçar el cuidador/ familiar amb el servei de teleassistència.
Tipus de Finançament
Español (Avanza)