TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Lya2

Estado actual: En funcionamiento
Inici: 2007

Centro promotor: Lya2 Sistemas de Información SL
Persona de contacto: Jordi Vallès (ELIMINAR)

Descripción

És una plataforma digital per facilitar l'organització del treball dels departaments mèdics dels centres sanitaris. La plataforma distribueix tasques per disponibilitat i per especialització. Es posen els calendaris de les reunions i sessions clíniques, es gestionen les vacances, etc. Serveix també de magatzem de protocols. Els usuaris reben la planificació, interactuen intercanviant activitats o demanant persones que vulguin fer guàrdies o activitat extra. Automatitza la distribució d'activitats rotatòries i també serveix de sistema d'alertes i comunicació entre usuaris, facilita la consulta de protocols des de web, tablets, mòbils etc.

Objetivos

Crear una eina per millorar la organització interna dels departaments mèdics dels hospitals: distribució de tasques prioritzant especialització. Obrir sistemes de comunicació entre els membres de un departament: Sessions clíniques, Protocols canvis de activitat etc.    

Resultado

Web
Intranet
APP

31 departaments mèdics a Catalunya
21 departaments mèdics fora de Catalunya
1 departament mèdic a Buenos Aires
3.000 profesionals que ho utilitzen diàriament