TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Aladdin

Estado actual: Pilotaje
Inici: 2011

Centro promotor: Badalona Serveis Assistencials, SA.
Persona de contacto: Ignasi Saez (ELIMINAR)

Descripción

La demència és un síndrome clínic progressiu i degeneratiu caracteritzat pel deteriorament de la funció cognitiva afectant a totes les esferes de l’individu.

 • La pèrdua d’autonomia i capacitat funcional porta a la discapacitat i la dependència total del pacient en altres.
 • L’augment de prevalença de la demència afecta a més del 20 % de les persones majors de 80 anys. Es preveu que el número es doblarà abans del 2050.
 • Per volum i quantitat, aquest esdevé un repte pels sistemes públics de salut:
 • 40% viuen en dispositius mèdics específics: ocupació de places socio-sanitàries.
 • 60 % viuen en comunitat:
 • Ús de serveis d’urgències i estades hospitalàries

Aladdin és una plataforma tecnològica que proveeix un sistema de monitorització a distància no intrusiu de l’evolució de la malaltia en pacients amb demència que viuen en comunitat.

 • L’ús de la tecnologia ha de permetre
 • Millorar la qualitat de vida de pacients.
 • Alleujar la sobrecàrrega del cuidador.
 • Endarrerir el moment d’institucionalització.

Durant tot el programa, el pacient i el seu cuidador reben atenció personalitzada per mitjà d'internet; al primer se li proporcionen jocs de memòria a l'ordinador i al segon vídeos documentals sobre la pròpia malaltia de demència, nutrició del malalt o desenvolupament d'exercicis físics específics. En tot moment els malalts i els cuidadors poden contactar amb l'equip assignat per preguntar dubtes, etc

Objetivos

Avaluar l'ús de la telemedicina en pacients diagnosticats de demència per millorar la seva qualitat de vida i disminuir el seu pas pels serveis d'urgències i el seu ingrés hospitalari.

Principals objectius:

 • detecció precoç de símptomes d’empitjorament clínic.
 • assessorament al cuidador sobre maneig i atenció especialitzada.
 • possibilitat de contacte en xarxa i de estimulació cognitiva.

S’ha realitzat un assaig clínic randomitzat que preten:

 • Millora de la qualitat de vida
 • Retardar la institucionalització
 • Detecció precoç dels trastorns del comportament en el pacient.
 • Detecció precoç de símptomes de sobrecàrrega en el cuidador.
Tipus de Finançament
Europeo

Resultado

Seguiment durant 6 mesos a 60 participants (30 casos + 30 controls)

3 centres pilot de Grècia, Anglaterra i Catalunya

Grup 10 casos + Grup 10 controls

Funcionament Aladdin