TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Xarxa Teleictus

Estado actual: En funcionamiento
Inici: 2007

Descripción

Tractament de la Malaltia Vascular Cerebral.

Comunicar un centre comarcal amb un de tercer nivell per disposar de Neuròleg de Guàrdia i poder tractar els AVC en fase aguda. L'objectiu d’oferir una millor atenció assistencial, més equitativa i eficient, a les persones que sofreixen un episodi d’ictus o que es té la sospita que el puguin estar patint. La iniciativa compta amb el suport organitzatiu del Pla director de la malaltia vascular cerebral del Departament de Salut.

Objetivos

El projecte Teleictus es consolida com el primer gran projecte en telemedicina del territori català.

El projecte es va iniciar l’any 2007 i ha finalitzat ja la primera fase d’implantació al territori amb la connexió d’11 hospitals catalans (7 de comarcals i 4 de referència) del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). Com a resultat del projecte Teleictus, prop de 400 pacients han estat atesos des que es va iniciar.

Ara s’inicia la segona fase en què s’incrementarà el nombre d’hospitals connectats en afegir ara els hospitals de Tremp i Arnau de Vilanova a la Xarxa Teleictus. El sistema permet treballar des d’estacions portàtils des de les quals es poden establir sistemes de multiconferència a triple banda –entre l’especialista en neurologia, l’hospital comarcal i els nodes terciaris-, mitjançant els quals podran visualitzar el pacient i la imatge radiològica exploratòria corresponent.

Per fer possible el projecte Teleictus, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya compta amb el suport del Servei Català de la Salut, la Fundació TicSalut, la Fundació i2CAT i l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, sota les directrius del Pla director de la malaltia vascular cerebral del Departament de Salut.

Tipus de Finançament
Departamento de Salud

Resultado

El projecte es va iniciar l’any 2007 i ha finalitzat ja la primera fase d’implantació al territori amb la connexió d’11 hospitals catalans (7 de comarcals i 4 de referència) del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). Com a resultat del projecte Teleictus, prop de 400 pacients han estat atesos des que es va iniciar.

L’any 2012 es van activar un total de 4.480 codis ictus (3.484 l’any 2011), segons les dades subministrades pels mateixos hospitals.