TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Consultoria Endocrinològica

Estado actual: Pilotaje

Centro promotor: Hospital Universitari Josep Trueta
Persona de contacto: Wifredo Ricart Engel (ELIMINAR)

Descripción

Introduir la videoconferència com a eina de comunicació interprofessional en substitució dels desplaçaments dels professionals endocrinòlegs a les ABS per a la realització de consultoria amb els professionals d'Assistència Primària.

Objetivos

En una ABS de la Gerència Territorial de Girona (Sant Feliu de Guíxols), s'han substituit les sessions de consultoria amb desplaçament d'endocrinòleg per sessions de videoconferència.

Es manté el tancament d'agendes dels professionals inclosos per tal de tenir un temps reservat per a aquesta activitat i es fa en base a una agenda de pacients a comentar que es registren.

Resultado

L'avaluació als 6 mesos d'aquesta activitat mostra que és factible i que no comporta una davallada de l'activitat registrada. Hi ha una reducció significativa del temps dedicat a desplaçament i de les despeses associades.