TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

La mosqueta


Inici: 1/1/2009

Centro promotor: Fundació El Maresme
Persona de contacto: Sandra Delgado (ELIMINAR)

Descripción

www.lamosqueta.cat és un portal web desenvolupat per la Fundació El Maresme, amb activitats multimèdia destinades a nens i nenes amb necessitats educatives especials, que requereixen de determinats suports i atencions educatives específiques pel fet de patir discapacitats intel·lectuals, físiques, sensorials emocionals o trastorns greus de conducta, socials o culturals.

L’objectiu d’aquestes activitats és desenvolupar les capacitats motrius, cognitives i comunicatives d’aquests. La característica diferencial del portal és la forma d’accés a les activitats, que fa que persones amb greus problemes motrius o amb problemes de relació, també puguin utilitzar els diferents jocs fent ús de commutadors i un ratolí adaptat.

El seu ús també es fa extensiu al públic infantil en general.

Objetivos

  • Posar al servei d’alumnes, famílies i professionals continguts i activitats educatives accessibles dirigides a persones discapacitades.
  • Posar al servei d'alumnes, famílies i professionals informacions i recursos sobre ajuts tècnics d’accés a l’ordinador.
  • Permetre l’accés a les activitats fent ús de l’encerclament o amb l’accés normal de teclat i ratolí.
  • Facilitar l’aprenentatge i la utilització de l’encerclament.
  • Utilitzar pictogrames com a Sistema Augmentatiu i Alternatiu de la Comunicació (SAAC) en el màxim d’activitats i pàgines del portal.
  • Obrir els continguts del portal a educadors, professionals, escoles i centres per tal de que puguin aportar comentaris, materials d’elaboració pròpia... per compartir-ho amb la resta d’usuaris.
  • Oferir enllaços a webs relacionades amb tot tipus de discapacitats.
  • Ésser un portal web de referència de la discapacitat motriu.