TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

iCore

Estado actual: Pilotaje
Inici: Juny 2011

Centro promotor: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Persona de contacto: Diego J Palao Vidal (ELIMINAR)

Descripción

La Depressió Major és un dels processos assistencials de SM de major impacte en AP i disposem d’una Guía de Practica Clínica DM-cat adaptada al model sanitari català. La plataforma iCORE és una oportunitat real d’integració dels SSII que facilita el desenvolupament del model de treball integrat AP/SM (requeriment bàsic pel treball per processos). L’aplicació I-CORE a l’atenció del procés de la DM està plenament justificada, especialment si s’acompanya de l’adaptació de la GPC-DM-cat als SI de primària (ICS, HCIS, altres...).

iCORE funciona a través de:

1)Agenda compartida.

2) Criteris i regles de suport per a la seva implementació tècnica amb el feed-back als professionals i responsables per facilitar la gestió.

3) Accessibilitat a la informació clínica bàsica des de qualsevol punt assistencial (a través de la HC3).

4) Definició de la informació mínima necessària per assegurar la continuïtat de tractament i la possibilitat de treballar per processos.

5) Quadre de comandament amb indicadors bàsics d’utilització dels sistema, gestió dels processos clau i avaluació de resultats de la prova pilot.

Objetivos

El programa desplaça professionals de Salut Mental als equips d’AP, creant un espai de treball conjunt que permet millorar l'assistència a les persones amb trastorns mentals en AP:

Trastorns mentals de baixa complexitat: millorar el nivell de resolució en AP, orientació conjunta dels casos menys greus, la formació dels professionals d’AP en SM i la realització directa i el suport d’actuacions davant la demanda pels «problemes associats a l'estrès».

Trastorns mentals d’alta complexitat o major gravetat:

  • Detecció precoç i Diagnòstic i tractament integral dels pacients i atenció a famílies per SM.
  • Abordatge sinèrgic i complementari d’altres problemes de salut dels pacients amb TM per AP .
  • Programes de prevenció i promoció de la salut mental (Beveu Menys, consum de tòxics, Salut Escola, TCA...).
Tipus de Finançament
Propio