TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Co4Salut

Estado actual: Finalizado
Inici: Juliol 2010 - Final: Juliol 2012

Centro promotor: Hospital general de la Vall d'Hebrón
Persona de contacto: Xavier Martín (ELIMINAR)

Descripción

Plataforma de comunicació i de gestió del coneixement entre metges d'atenció especialitzada i primària. D¡'aquesta manera es vol donar una continuitat en la cura dels pacients. Els usuaris principals són pacients i l'entorn familiar. Es crea una base de coneixement compartit per així facilitar als metges actualitzacions sobre els tractaments més adecuats, detecció d'incidències, alertes de seguretat, personalització de tractaments, evidències mèdiques... Co4Salut és un projecte que s'emmarca dins de l'objectiu ICT-05/03/2011 de les convocatòries 2011-2012 del 7º Programa Marc de la Comissió Europea.

Objetivos

Co4Salut investiga y desarrolla nuevas tecnologías para estos nuevos servicios de guía de pacientes. El objetivo es la utilización de las TIC para mejorar la implicación del paciente en el cuidado y la prevención de enfermedades con el fin de mejorar los resultados de la sanidad y la satisfacción del paciente. La novedad radical está en cómo se logra: mediante la integración semántica de los datos asistenciales del paciente junto con su registro electrónico y a través de la creación de entornos de interacción y cooperación para profesionales.

Tipus de Finançament
Europeo