TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

COLABOR@- Teledermatologia. La consulta de l’especialista a distància

Estado actual: En funcionamiento
Inici: 2009 - Final: 2011

Centro promotor: Hospital del Mar
Persona de contacto: Elisabeth Izquierdo (ELIMINAR)

Descripción

Es tracta d’una aplicació telemàtica que va posar en marxa l’Hospital del Mar amb la col·laboració de Telefònica i que permet als metges de família enviar a l’especialista en dermatologia consultes de casos prioritaris evitant demores.

El projecte consisteix a fer fotografies de la zona afectada i enviar-les a través d’una plataforma anomenada Colabor@ que permet l’accés a imatges i historial del pacient, per tal que el dermatòleg decideixi si cal i amb quina rapidesa cal visitar-lo.

El projecte va incloure 421 pacients en el curs d'1 any (setembre 2010 a setembre 2011). Aquests pacients representen aproximadament un 15% del total de les derivacions a dermatologia en els dos ambulatoris inclosos en l'estudi en aquest període de temps.

Objetivos

  • Prioritzar la derivació al servei de dermatologia de visites amb patologia rellevant.
  • Disminuir el temps d'espera per a una visita de dermatologia.
  • Reduir el nombre de visites que reben els pacients per a un diagnòstic i tractaments definitius.
  • Augmentar el grau de satisfacció dels usuaris.
  • Descongestionar el volum de pacients atesos pel dermatòleg de l'ambulatori.
  • Augmentar les habilitats en el diagnòstic de patologia dermatològica per part del metge de família.
  • Avaluar la utilitat de la imatge clínica respecte la dermatoscòpia en el cribratge de lesions sospitoses.
Especialitat
Dermatología

Resultado

La teledermatologia asíncrona en el model proposat és de precisió diagnòstica acceptable i equivalent als estudis previs i permet un cribratge i derivació correctes de la patologia dermatològica rellevant.

La dermatoscòpia sembla millorar el diagnòstic i capacitat de decisió del teledermatólogo però sense arribar significació estadística. Calen estudis més amplis que confirmin aquesta tendència.

Un 29% de les derivacions a dermatologia des d'atenció primària no requereixen visita presencial i podrien ser gestionades mitjançant teledermatologia, disminuint la llista d'espera en dermatologia.

Els usuaris demostren estar satisfets amb el programa de teledermatologia, però persisteix un percentatge alt d'absentisme a la visita presencial.

Tot i que els metges de família estan globalment satisfets amb el programa s'ha demostrat una baixa adherència a aquest, pel que és important detectar les possibles causes i implementar millores.

És fonamental la integració de les eines de teledermatologia a la història clínica informatitzada dels centres de salut i hospitals, i possiblement adaptar-les als telèfons intel·ligents i tablets, per agilitzar la presa i enviament d'imatges.