TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Teledermatologia Bages

Estado actual: En funcionamiento
Inici: 17/10/2011

Centro promotor: SAP Bages-Berguedà-Solsonès
Persona de contacto: Josep Vidal-Alaball (ELIMINAR)

Descripción

A la Catalunya Central les llistes d’espera de dermatologia havien augmentat de manera considerable durant els anys 2010-2011. Per intentar revertir aquesta tendència a finals del 2010 es va començar una prova pilot de teledermatologia a l’Equip d’Atenció Primària Manresa-2. Degut als bons resultats, la teledermatologia es va estendre a la resta del Bages a principis del 2011, Berguedà (maig 2012) i Solsonès (juliol del 2012).

El metge de primària d'Althaia que identifica un pacient amb la necessitat de què un especialista de Dermatologia el diagnostiqui, realitza una fotografia (utilitzant una web-cam) a la lesió del pacient i registra una interconsulta en l'ETM incloent les fotos. El metge especialista d'Althaia rep la interconsulta, visualitza la foto des de la mateixa ETM i fa el diagnòstic donant resposta a la interconsulta.

Es pretèn que els usuaris, davant de problemes lleus de caràcter dermatològic, puguin ser atesos d’una forma ràpida i eficient des del seu mateix centre, amb el suport d’un especialista que rep una imatge digitalitzada de la lesió a diagnosticar. Es tracta d’un sistema mitjançant el qual el metge de capçalera fotografia la lesió amb una càmera digital i l’envia, juntament amb la història clínica del pacient, al dermatòleg especialista a través del sistema informàtic e-CAP. El dermatòleg es revisa el cas, examina la fotografia i respon, pel mateix sistema informàtic, al metge de capçalera fent-li les recomanacions pertinents de seguiment i maneig de la lesió i detallant-li el pla terapèutic a seguir. En cas que l’especialista valori que el seguiment cal fer-lo des de la pròpia consulta de dermatologia, ho fa saber al metge de capçalera i es cursa la derivació cap a l’especialista.

Objetivos

Evitar el desplaçament del pacient a l'hospital Reduir el temps pel diagnòstic i tractament a l'evitar la llista d'espera de Dermatologia de l'hospital:

  • Millorar les comunicacions amb l’atenció hospitalària
  • Disminuir la llista d’espera entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària
  • Garantir la continuïtat assistencial
  • Potenciar la formació continuada
  • Augmentar l’equitat i eficiència en l’atenció sanitària.
Tipus de Finançament
Propio

Resultado

Durant el 2011 al Bages, les dues dermatòlogues de l’hospital de referència varen visitar 7.125 pacients, d’aquests, el  5,5% varen ser a través de la  teledermatologia. De gener a setembre del 2012, el servei de dermatologia ha fet 5.005 visites presencials, el 27,9% a través de teledermatologia. De les visites de teledermatologia un 56% s’han convertit en visites presencials.

Les llistes d’espera han passat de 7 mesos el maig del 2011 a llista d’espera zero el febrer del 2012.

A la comarca de Berguedà entre maig i setembre del 2012 s’han fet 26 visites per teledermatologia. No disposem de dades de la comarca del Solsonès