TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Teledermatologia

Estado actual: Pilotaje
Inici: Maig 2010

Centro promotor: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Persona de contacto: Xavier Pastor Duran (ELIMINAR)

Descripción

La teledermatologia permet realitzar informes diagnòstics de lesions cutànies sense que el pacient tingui la necessitat de desplaçar-se a un especialista, ja que es pot fer la visita des del mateix centre de primària.

En l'àmbit de la intranet del Hospital Clínic i CAPSE/Gesclínic, s'ha endegat la intercomunicació d'imatges clíniques, capturades pels metges de familia en les visites dels CAPs com a informació asociada imprescindible per fer la interconsulta als Dermatòlegs que de forma asincrona i remota poden organitzar la seva feina i donar una ràpida resposta.

Objetivos

En el marc del projecte de Reenginyeria de l'Atenció Especialitzada al territori Barcelona-Esquerra, es vol facilitar la interconsulta entre els metges de familia i els especialistes per resoldre amb eficiencia i amb proximitat els dubtes diagnòstics i la indicació terapèutica de lesions cutànies, emprant els Sistemes d'Història Clínica en ús a cada centre.

D'aquesta manera es pretén:

  • Millorar les comunicacions amb l'atenció hospitalària
  • Disminuir la llista d'espera entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària
  • Garantir la continuïtat assistencial
  • Potenciar la formació continuada
  • Augmentar l'equitat i eficiència en l'atenció sanitària
Tipus de Finançament
CatSalut