TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Renewing Health

Estado actual: Pilotaje

Centro promotor: Fundació TicSalut
Persona de contacto: Ignasi Garcia-Milà (ELIMINAR)

Descripción

El pilot desplegat sota el projecte Renewing Health a Catalunya s’adreça a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) en condicions fràgils que han estat ingressats en un dels dos hospitals participants després d’una exacerbació aguda.

Els hospitals involucrats en el pilot pertanyen a dues àrees diferents de Catalunya. L’Hospital Clínic dóna cobertura a una àrea extensa de la ciutat de Barcelona i l’Hospital de Mataró atén una àrea d’una ciutat de la segona corona i diverses poblacions. Aquestes dues instal·lacions participants permeten desplegar el pilot en diferents condicions per dissenyar correctament un desplegament futur del servei.

A Barcelona, l’Hospital Clínic cobreix l’àrea més gran d’atenció integrada de la ciutat amb més de mig milió d’habitants. Dins d’aquesta àrea, 16 CAP, 3 hospitals i altres centres de salut ofereixen atenció sanitària. L’Hospital de Mataró cobreix 226.171 habitants amb 12 CAP i 13 consultoris locals que ofereixen atenció sanitària.

Els pacients ingressats a les unitats de medicina respiratòria o interna dels hospitals són candidats a ser reclutats. Segons la complexitat del pacient que s’avalua en el procés d’alta, els pacients són inclosos al pilot. El servei que es proveeix s’ajusta al nivell de fragilitat del pacient, oferint inicialment des de suport mitjançant un centre d’atenció telefònica fins a un sistema complet de monitoratge amb sensors, videoconferència, portal de seguiment del pacient i suport clínic remot.

Objetivos

Un total de 190 pacients s’inclouran al grup d’intervenció de l’ACCA que el pilot utilitzarà per a l’avaluació.

L’objectiu de l’estudi és avaluar els efectes d’una intervenció complexa de telemedicina dins un programa d’atenció integrada per a pacients amb MPOC en l’ús dels serveis sanitaris i la mortalitat, en comparació de l’atenció convencional dels dos hospitals participants. La metodologia d’avaluació MAST permet avaluar diversos dominis del pilot, amb resultats clínics com reingressos, mortalitat, qualitat de vida i satisfacció d’usuari; resultats econòmics com cost-utilitat i cost-efectivitat; i l’impacte organitzacional per implementar el servei.

Especialitat
Neumología
Pressupost globalTipus de Finançament
14.000.000 €Europeo (ICT Policy Support Programme)

Resultado

S’espera que el desplegament d’una intervenció complexa de telemedicina redueixi la incidència i la duració dels episodis d’hospitalització, mortalitat i deteriorament de l’estat de salut. I que contribueixi a l’apoderament del pacient, millor control de la malaltia crònica, millor qualitat de vida i una satisfacció més alta del pacient/cuidador.