TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Previrnec. Plataforma de rehabilitació cognitiva

Estado actual: En funcionamiento

Centro promotor: Institut Guttmann
Persona de contacto: Josep Maria Tormos (ELIMINAR)

Descripción

Els pacients afectats per danys cerebrals adquirits sigui per un traumatisme cranioencefàlic, un accident vascular cerebral o un tumor, i un cop hagin superat la fase més aguda de la malaltia a l'hospital, podran seguir el tractament de rehabilitació més a prop de casa.

Es preveu implantar una plataforma tecnològica per dur a terme les teràpies i fer front a les seqüeles cognitives dels malalts. Aquesta nova eina informàtica, que l'Institut Guttmann ha creat dins un programa de recerca, ha de servir al neuropsicòleg de guia pràctica per establir plans terapèutics personalitzats, instaurar programes de rehabilitació intensiva i avaluar els resultats. A més, també permet que els malalts puguin seguir els exercicis plantejats des de casa si ho prefereixen.

Respon a un problema real, ja que cada any es produïxen 2.500 nous casos de TCE (greus i moderats), amb una prevalença benvolguda de més de 45.000 persones afectades. Un percentatge elevat dels mateixos es beneficiaria de la rehabilitació neuropsicológica estesa en el temps, encara que aquesta no resulta sostenible per als models assistencials actuals. Utilitzant solucions tecnològiques existents i incorporant solucions tecnològiques des del camp de la visió artificial a un cost sostenible perquè afavoreix la proporció terapeuta / pacient, augmentant el treball efectiu de cada pacient, i elimina el cost de desplaçament.

Objetivos

La nostra proposta consisteix en dissenyar d’una plataforma de tele-medicina aplicada al procés neurorehabilitador de funcions executives, capaç d’operar a distància; mitjançant la qual puguem fer servir programes dissenyats en entorns de Realitat Virtual (RV). A tal fi, formarem un equip de treball multidisciplinari que serveixi per al confluència de coneixements dels camps de la neurorehabilitació, la enginyeria informàtica, la visió per computador, la neuropsicologia, la ciència cognitiva, la neurologia del comportament, per al disseny de la plataforma.

  1. Identificar els estrategies de rehabilitació cognitives més eficients per a fomentar la reincorporació laboral de pacients amb seqüeles cognitives, com a conseqüència d'un traumatisme craneoencefálic.
  2. Identificar elements de valoració eficaces (amb suficient validesa ecològica) per a monitorizar l'evolució dels pacients atenent a la capacitat de reprendre les seves activitats habituals prèvies a l'episodi traumàtic.
  3. Establir correlacions entre estratègies de rehabilitació i perfils d'afectació dels diferetns pacients, que ajudin a cimentar les bases de models d'intervenció individualitzats, per a optimitzar els resultats de la rehabilitació.

L'objectiu final és introduir la teleassistència al seguiment i rehabilitació domiciliaria de malalts amb seqüeles del dany cerebral adquirit i afectació de les funcions executives; i formar un equip assistencial per al desenvolupament i la aplicació de la plataforma en un entorn de telemedicina; validant la utilitat de la plataforma en l’àmbit hospitalari; i la validesa del producte com a eina rehabilitadora en el camp de la teleassistència.

Especialitat
Neurología y neurofisiología
Tipus de Finançament
Propio