TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

iCOR

Estado actual: Pilotaje
Inici: Gener 2009

Centro promotor: Hospital del Mar
Persona de contacto: Josep Comin (ELIMINAR)

Descripción

El projecte de telemedicina per la insuficiència cardíaca s’inicia el 2010 en col·laboració amb Telefònica per a fer el seguiment sense que el malalt d’alt risc hagi de traslladar-se ni a l’hospital ni a l’àrea bàsica.

Es dissenyen uns dispositius per al maneig dels pacients des del domicili, amb una pantalla tàctil d’ordinador, una càmera web i suport de veu. Permeten que el malalt es pesi i es prengui la tensió cada dia durant sis mesos. Les dades arriben a l’hospital per a monitoritzar-lo i la visita es fa per videoconferència. És el mateix seguiment de l’Hospital de Dia però canviant el canal. La infermera fa el 80% de les visites, basant-se en els algoritmes de les guies europees, i deixa al cardiòleg la validació i les decisions més sofisticades.

Objetivos

Sessions clíniques/ teleconsulta. Aquest projecte pretenen desenvolupar i posar en servei una eina de treball col·laboratiu per tal de compartir informació mèdica en temps real entre diferents professionals sanitaris ubicats en diferents centres hospitalaris, tant d’atenció primària com especialitzada.

Cada cop es fa més necessari que els professionals mèdics, ja siguin generalistes o especialistes, requereixin del suport especialitzat d’altres professionals amb especialitzacions específiques per a poder realitzar de forma més adequada la seva feina. Factors com la distància entre els professionals dificulta el treball conjunt (pel cost dels desplaçaments, la coordinació d’agendes, etc.) de qual en depend el poder obtenir un diagnòstic de forma més àgil i ràpida. Així doncs, aquesta eina facilitarà les tasques de compartir tota la informació necessària.

Resultado

Després de 2 anys, els resultats preliminars són espectaculars.

Els pacients incorporats al programa presenten millores molt substancials pel que fa als pacients tractats de forma tradicional:

• Es redueix la mortalitat en un 34%

• Es redueixen les hospitalitzacions en un 63%

• Es redueixen els reingressos per altres motius en un 41%

• Es redueix el cost per pacient en un 68%

• La satisfacció dels pacients és excel·lent

Aquests resultats, que seran presentats de forma definitiva en el primer trimestre del 2013, demostren amb evidència clínica que la telemonitorització juntament amb la teleintervenció i un nou model de gestió, no només és cost-eficient, sinó que millora radicalment la qualitat de vida i assistencial dels pacients, al mateix temps que redueix de forma molt notable els costos sanitaris, sent un dels avenços més importants de cara a garantir la sostenibilitat del sistema sanitari.