TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Rehabitic

Estado actual: Pilotaje

Centro promotor: Hospital del Mar
Persona de contacto: Elisabeth Izquierdo (ELIMINAR)

Descripción

Rehabitic és un servei de telerehabilitació per a malalts operats d’una artroplàstia total de genoll que va posar en marxa el Parc de Salut Mar a l’Hospital de l’Esperança amb la col·laboració de Telefónica. El seu objectiu ha estat portar les teràpies de rehabilitació a la llar del pacient, de manera que es reduïssin els desplaçaments i es milloressin els tractaments amb les màximes garanties clíniques i de control.

Els participants van ser assignats a l'atzar per rebre:

  1. teràpia física convencional
  2. sistema de rehabilitació per telemedicina

Es van dissenyar:

  • Plans de rehabilitació personalitzats al domicili i control dels resultats pel fisioterapeuta tant en temps real com de forma asíncrona.
  • Genolleres amb sensors i acceleròmetres connectats amb els dispositius tàctils que capten l’evolució del progrés del pacient.
  • Tecnologies basades en dispositius biomètrics, xarxes de comunicacions, sistemes d’educació a distància, videoconferència i Wifi.

Les característiques basals entre els grups van ser comparables. Tots els participants van millorar dues setmanes després de la intervenció a totes les variables i els pacients en el grup amb telerehabilitació van aconseguir millores en les variables funcionals similars als obtinguts en el grup de teràpia convencional.

Objetivos

Comparar l'eficàcia d'un nou servei de telerehabilitació virtual interactiu (IVT) amb el programa convencional després d'una artroplàstia total de genoll (PTX).

Resultado

Un programa de dues setmanes telerehabilitació és almenys tan efectiva com la teràpia convencional. Per tant, la telerehabilitació és una prometedora alternativa a les teràpies presencials tradicionals després de l'alta en una artroplàstia total de genoll, i especialment positiva per a aquells pacients que tenen dificultat per arribar als centres de rehabilitació.

El projecte pilot apunta que aquesta tecnologia també ofereix l'avantatge de reduir el nombre de sessions en persona al centre de rehabilitació (cinc menys que el grup de control en el nostre estudi) i l'ús associat al costós transport mèdic. Finalment, creiem que els pacients es beneficien d’un servei de rehabilitació més intensiu i autònom quan tenen el sistema a la seva disposició en les seves pròpies llars. El fàcil accés als equips, al programari i al terapeuta, els permet repetir amb seguretat i de manera sistemàtica la sessió de rehabilitació més d'un cop al dia, si ho desitgen, i pot augmentar la motivació per participar en exercicis terapèutics. Això també es pot presentar un nou paradigma per a la rehabilitació convencional en altres contextos clínics.