TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

Sistema Informatitzat de Suport al Diagnòstic de Demència a l'Atenció Primària (SISDDAP)

Estado actual: Finalizado
Inici: 2008 - Final: 2010

Centro promotor: Institut d'Assistència Sanitària de Girona
Persona de contacto: Rafel Cubí (ELIMINAR)

Descripción

Des de l’Hospital Santa Caterina s’està duent a terme el projecte “Estudi de l’eficàcia d’un sistema informatitzat de suport al diagnòstic de demència per atenció primària (SISDDAP) per a la detecció, derivació i/o diagnòstic de casos de demència”.

Existeixen diferents realitats que justifiquen un estudi d’aquestes característiques. D’una banda, les demències en general són un grup de patologies infradiagnosticades; d’altra banda, és un fet que les persones grans solen tenir poca mobilitat i moure’s per ser visitades a l’hospital suposa habitualment un greu problema, tant per a elles com per a la seva família, alhora que és un desig comú dels pacients ser atesos a prop de casa i pel seu metge de primària.

A partir d’aquesta situació es planteja el desenvolupament i implantació d’un programa informatitzat per a la detecció, diagnòstic i seguiment de malalts amb demència. A través d’aquest programa, que requerirà formació específica als professionals dels centres, les dades clíniques que orienten el diagnòstic de la demència es remeten a la Unitat de la Valoració de la Memòria i les Demències, des d’on s’interpreten perquè es pugui fer el diagnòstic sense que el pacient es traslladi a la Unitat. Si aquestes dades fossin insuficients, la Unitat fixaria dia i hora de visita perquè el pacient es visiti a l’hospital.

Objetivos

  • Facilitar la comunicació entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada en el tema de la psicogeriatria en general i de les demències en particular.
  • Facilitar la continuïtat assistencial.
  • Disminuir el nombre de desplaçaments en els dispositius d'atenció especialitzada per fer un diagnòstic de demència.
  • Disminuir el nombre de proves complementàries.
  • Establir un nivell de priorització de les visites a l'atenció secundària.
  • Millorar i aconseguir una detecció més elevada de malalts amb demència.
  • Detecció precoç de les demències.
  • Homogeneïtzar el maneig de les demències en atenció primària.

Resultado

El SISDDAP (Sistema Informatitzat de Suport al Diagnòstic de la Demència en l’Atenció Primària) és un projecte de recerca que es desenvolupa al llarg de dos anys. Si els resultats d’aquesta primera fase són els esperats, es procedirà a un estudi experimental en el qual es compararan tres centres d’atenció primària que segueixen el model de diagnòstic tradicional amb tres centres que ja tinguin incorporat al seu funcionament el SISDDAP. Amb aquesta comparació es podrà mesurar l’efectivitat del sistema abans d’implantar-lo a la resta d’equipaments d’atenció primària de la Regió Sanitària de Girona.

Les 4 ABS van remetre 215 sol•licituds (45’3%) mitjançant el SISDDAP i el 82’2% d’aquestes sol·licituds tenien dos o menys dades faltants. Entre tots els instruments avaluats, el coeficient de correlació intraclasse va ser superior al 0’7. Després d’una formació adequada, el grau de concordança dels instruments psicomètrics és acceptable. A més, el SISDDAP és un programa que té una bona acollida entre els professionals de l’AP.
-El programa SISDDAP representa una eina de suport en les consultes d’AP a la vegada que ajuda a augmentar la formació en la matèria.
- Permet una millor comunicació entre l’AP i l’AE, i pot contribuir a racionalitzar el tractament farmacològic.
- Millora la comunicació entre els diferents nivells i oferim una atenció dels pacients i familiars molt ràpida (mai superior als 15 dies).
- Homogeneïtza l’avaluació pscicogeriàtrica a l’AP
- Permet reduir el número de proves complementàries i la llista d’espera a la unitat especialitzada.

Amb aquest Programa, s’obtenen beneficis tant pels usuaris, els familiars / cuidadors, els professionals i també pel sistema sanitari, a través de la gestió efectiva de la demanda.