TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

GIRNUT, un projecte de treball en xarxa territorial a les comarques de Girona

Estado actual: Pilotaje
Inici: 2012

Centro promotor: Hospital Universitari Josep Trueta
Persona de contacto: A. Juan Pastor (ELIMINAR)

Descripción

Les actuals eines de comunicació afavoreixen el treball en xarxa, el qual és imprescindible per tal de garantir un dels principals valors del nostre sistema de salut: l’equitat. Aquest treball en xarxa es pot concretar en circuits de derivació, en protocols conjunts, en projectes de recerca, etc. Establir un sistema de contacte permanentment actiu garanteix facilitar els objectius que es marquin.

El març de 2012 es planteja el projecte. S’identifica una eina informàtica vàlida i amb possibilitat d’accés múltiple (e-Catalunya i el seu Portal Salut). El director del projecte es fa administrador del portal. Fem una primera difusió en l’àmbit dels Serveis d’urgències Hospitalaris (SUH) amb contacte telefònic i després presencial amb els caps del SUH i amb els Servei d’emergències Mèdiques. El dia 8 de maig es convoca una jornada dels SUH territorial i es presenta el projecte. A partir d’aquí es creen els grups de professionals.


El mateix mètode es segueix amb els interessats i concernits amb la patologia sèptica de COT dels hospitals de Girona (hospitals de diferentes proveïdors). La primera reunió de treball es fa el mes de maig, convocant a traumatòlegs i internistes interessats amb patologia infecciosa i es marca com a objectiu fer un protocol territorial abans de finals d’any 2012.

Objetivos

  • Crear una xarxa de professionals agrupats per àrees d’interès
  • Facilitar l’accés d’una eina informàtica per tal de que els membres dels grups d’interès estiguin en contacte permanent
  • Vehiculitzar projectes d’interès comú entre professionals de diferents proveïdors

Resultado

En aquest moment GIRNUT te 9 grups donats d’alta: Codi sepsi (19 membres); Patologia sèptica de COT (18 membres), URG-Arrítmies (4 membres); Emergències (10 membres); Malaltia tromboembòlica (3 membres); Mortalitat (2 membres); Patologia de l’ancià (7 membres); Toxicologia (10 membres) i Gestió dels SUH (9 membres).

Hi ha almenys una proposta més del grup d’emergències factible de concretar-se abans de finals de 2012 i una altra del grup de patologia de l’ancià.

En quan al resultat de l’ús de la web ha estat escàs, la qual cosa provoca que no es percebi l'interès en el projecte que es va transmetre en les reunions fundacionals.

Ara be, aquest és un fet comú dels projectes 2.0, que solen tenir un seguiment irregular. Segons la nostra opinió és necessari donar un marge de temps molt ampli i no valorar l’èxit per la freqüència d’ús de les eines web, sinó per la consecució d’objectius concrets.

•Els projectes en xarxa s’han de potenciar.
•Hem d’aconseguir que els professionals facin ús de les xarxes de treball el seu dia a dia
•Les eines informàtiques han de ser fàcils, intuïtives i atractives.
•Des del punt de vista de l’impacte en els objectius del pla de salut, tenir identificats als professionals per àrees d'interès, obre un ventall de possibilitats en els àmbits assistencial, docent i de recerca molt interessants.