TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Experiències en TIC i Salut

Experiències en TIC i salut

← Tornar a llistat d'experiències

RADIO

Estat actual: Pilotant-se
Inici: 1/4/2015 - Final: 31/3/2018

Centre promotor: Hospital Asil de Granollers
Persona de contacte: Diana Navarro (ELIMINAR)

Descripció

El projecte RADIO (Robots in Assisted Living Environments: Unobtrusive, efficient, reliable and modular solutions for independent ageing) està emmarcat dins del programa europeu Horizon 2020. Té el seu àmbit d'actuació en el camp de l'envelliment actiu i saludable i ofereix solucions domòtiques per a persones de la tercera edat a través d'un robot intel·ligent, que alhora serveix com a sistema no intrusiu de monitorització de la salut. El robot actua com a assistent domèstic, realitzant una sèrie de tasques, com buscar les claus o les ulleres per la casa si la persona ho sol·licita a través d'una interfície intuïtiva i visual o mitjançant la veu.També segueix una rutina programada de tasques com aspirar el terra o portar la medicació seguint la prescripció del metge, ja que també diposa d'un dispensador de pastilles. Aquestes accions les pot programar la pròpia persona, un familiar o el mateix metge. A més d'actuar com a assistent domèstic, aquesta tecnologia també actua com a sistema de monitorització de salut no intrusiu, recollint i analitzant dades psicològiques i de comportament, ajudant d'aquesta manera al metge a diagnosticar símpto mes i posar-hi remei de manera ràpida. El projecte, que acaba de començar, té una durada de 3 anys (2015-2018) i compta amb 9 partners de tota Europa.

El projecte ofereix solucions domòtiques per a persones de la tercera edat a través d’un robot intel•ligent, que alhora serveix com a sistema no intrusiu de monitorització de la salut. El robot actua com a assistent domèstic, realitzant una sèrie de tasques,
com buscar les ulleres o les claus de la persona per la casa, si aquesta ho demana a través d’una interfície intuïtiva i visual o mitjançant la veu. També segueix una rutina programada de tasques com aspirar el terra o portar la medicació seguint la prescripció del metge ja que també disposa d’un dispensador de pastilles. Aquestes accions les pot programar la pròpia persona, un familiar o el mateix metge. A més d’actuar com a assistent domèstic, aquesta tecnologia també actua com a sistema de monitorització de salut no intrusiu, recollint i analitzant dades psicològiques i de comportament, ajudant d’aquesta manera al metge a diagnosticar símptomes i posar-hi remei de manera ràpida.

Objectius

Desenvolupar mètodes per detectar activitats de la vida diària i estats d'ànim que són pertinents per detectar els primers símptomes de deteriorament cognitiu i exclusió social

Tipus de projecteTipus d'intervencióLínia Pla de SalutEdat de la població
Telemedicina
Mobilitat
Altres
Atenció Especialitzada
Atenció Sociosanitària
Un sistema més orientat als malalts crònics
Major enfocament cap als pacients i a les famílies
Incorporació sistemàtica del coneixement professional i clínic
Gent gran
Pressupost globalTipus de Finançament
3.805.625€Europeu (H2020-PHC-19-2014)

Centres participants: Hospital Asil de Granollers