TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Experiències en TIC i Salut

Experiències en TIC i salut

← Tornar a llistat d'experiències

e-NutriCat: un projecte col·laboratiu de Salut 2.0 per a pacients amb suport

Estat actual: En desplegament

Centre promotor: SAP Barcelonès Nord i Maresme
Persona de contacte: Xavier Alzaga (ELIMINAR)

Descripció

La salut 2.0 aprofita les eines que proporciona l’anomenada web 2.0, entre aquestes, les anomenades comunitats virtuals o xarxes socials.

A nivell dels professionals sanitaris, aquestes xarxes poden ser una eina d’interrelació entre professionals per compartir coneixement, i entre els professionals i els pacients, a més d’una font de formació continuada o de noves activitats d’investigació.

e-Nutricat és una comunitat virtual per donar atenció no presencial als pacients amb suport nutricional domiciliari, alhora que es comparteix coneixement entre professionals de la salut i aquests poden intercanviar informació

Objectius

Mitjançant aquestes comunitats virtuals de salut es permetria retornar al professional sanitari un dels seus rols més importants, subministrar informació al pacient i educar a la comunitat. Pel que fa als pacients, aquests poden disposar d’espais on relacionar-se amb d’altres pacients amb els mateixos diagnòstics, problemes o tractaments, i tenir accés a informació fiable respecte a temes relacionats amb la nutrició i la salut en general. Metodologia e-Nutricat és una comunitat virtual per donar atenció no presencial als pacients amb suport nutricional domiciliari, alhora que es comparteix coneixement entre professionals de la salut i aquests poden intercanviar informació

Tipus de projecteTipus d'intervencióEspecialitatEdat de la població
Web 2.0Atenció Especialitzada
Atenció Primària
EndocrinologiaTots
Tipus de Finançament
Propi