TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Experiències en TIC i Salut

Experiències en TIC i salut

← Tornar a llistat d'experiències

Consulta online

Estat actual: En funcionament
Inici: 09/04/2012

Centre promotor: PAMEM
Persona de contacte: Mercè Abizanda González (ELIMINAR)

Descripció

El pacient és seleccionat i captat de forma activa per part del metge/essa o la infermer/era de referència i convidat a entrar a formar part del col·lectiu que gaudirà de consulta electrònica, facilitant-li una paraula clau d’entrada. Trobarà l’accés a l’aplicatiu a la pagina web del seu centre de salut, a on podrà realitzar la consulta i llegir les respostes, previ avís de que ja esta disponible mitjançant un mail a l’adreça que hagi facilitat.

Això no deixaria de ser una forma de comunicació bastant convencional, però la diferencia rau en el registre tant de la pregunta del pacient com de la resposta del professional sanitari a la historia clínica electrònica, ja que el contingut d’aquestes és considerat com un acte sanitari del procés de salut. El professional sanitari que respon és el seu metge o infermera de referència (assignat)

Objectius

Aquest nou tipus de consulta s’ha plantejat com facilitadora de l’atenció als pacients, especialment als crònics, i com a assegurament d’un registre de tota la informació.

Des de la perspectiva del ciutadà: aconseguir accessibilitat, continuïtat, personalització i autocura del pacient que vulgui adoptar aquest avenç tecnològic evitant els riscos, incomoditats i despeses corresponents als desplaçaments d’ell mateix i/o dels cuidadors.

Des de la vessant dels professionals sanitaris, agilitzem l’atenció, reduim les tasques de escàs valor afegit, optimitzem les agendes i establim un model de presa de decisions compartida.

Tipus de projecteTipus d'intervencióLínia Pla de SalutEdat de la població
Telemedicina
Web 2.0
Mobilitat
Integració/digitalització informació
Atenció PrimàriaObjectius i programes de salut
Un sistema més orientat als malalts crònics
Major enfocament cap als pacients i a les famílies
Informació compartida, transparència i avaluació
Tots
Tipus de Finançament
Propi

Centres participants: CAP Barceloneta, CAP Vila Olímpica, CAP Larrard