TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Experiències en TIC i Salut

Experiències en TIC i salut

← Tornar a llistat d'experiències

Consultoria Endocrinològica

Estat actual: Pilotant-se

Centre promotor: Hospital Universitari Josep Trueta
Persona de contacte: Wifredo Ricart Engel (ELIMINAR)

Descripció

Introduir la videoconferència com a eina de comunicació interprofessional en substitució dels desplaçaments dels professionals endocrinòlegs a les ABS per a la realització de consultoria amb els professionals d'Assistència Primària.

Objectius

En una ABS de la Gerència Territorial de Girona (Sant Feliu de Guíxols), s'han substituit les sessions de consultoria amb desplaçament d'endocrinòleg per sessions de videoconferència.

Es manté el tancament d'agendes dels professionals inclosos per tal de tenir un temps reservat per a aquesta activitat i es fa en base a una agenda de pacients a comentar que es registren.

Tipus de projecteTipus d'intervencióEdat de la població
TelemedicinaAtenció Especialitzada
Atenció Primària
Tots

Centres participants: Hospital Universitari Josep Trueta, CAP Sant Feliu de Guíxols

Resultat

L'avaluació als 6 mesos d'aquesta activitat mostra que és factible i que no comporta una davallada de l'activitat registrada. Hi ha una reducció significativa del temps dedicat a desplaçament i de les despeses associades.