TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Experiències en TIC i Salut

Experiències en TIC i salut

← Tornar a llistat d'experiències

Plataforma Col·laborativa : Teleneurofisiologia

Estat actual: Pilotant-se
Inici: Gener 2009

Centre promotor: Hospital del Mar
Persona de contacte: Elisabeth Izquierdo (ELIMINAR)

Descripció

Sessions clíniques/ teleconsulta.

Aquest projecte pretenen desenvolupar i posar en servei una eina de treball col·laboratiu per tal de compartir informació mèdica en temps real entre diferents professionals sanitaris ubicats en diferents centres hospitalaris, tant d’atenció primària com especialitzada.

Cada cop es fa més necessari que els professionals mèdics, ja siguin generalistes o especialistes, requereixin del suport especialitzat d’altres professionals amb especialitzacions específiques per a poder realitzar de forma més adequada la seva feina.

Factors com la distància entre els professionals dificulta el treball conjunt (pel cost dels desplaçaments, la coordinació d’agendes, etc.) de qual en depend el poder obtenir un diagnòstic de forma més àgil i ràpida.

Així doncs, aquesta eina facilitarà les tasques de compartir tota la informació necessària

Aplicada a la coordinació de consulta experta entre neurofisiolegs de l’Hospital de referència i centres d’atenció primària.

Hi ha dos factors que fan que la neurofisiologia clínica sigui un àmbit idoni per a l’aplicació de la telemedicina. Per una banda el fet que tota la informació clínica obtinguda és digital i per altra banda que la majoria dels serveis existents són de tamany reduït, habitualment comarcals i amb només un metge especialista

Objectius

Sessions clíniques amb teleconsulta.

Aquest projecte pretenen desenvolupar i posar en servei una eina de treball col·laboratiu per tal de compartir informació mèdica en temps real entre diferents professionals sanitaris ubicats en diferents centres hospitalaris, tant d’atenció primària com especialitzada.

En aquest projecte amb l’eina col·laborativa es busca cobrir objectius com:

  • millorar la qualitat diagnostica en l’Atenció Primària
  • augmentar la eficiència diagnostica
  • facilitar la interconsulta externa
  • disminuir la llista d’espera de proves de neurofisiologia
Tipus de projecteTipus d'intervencióEspecialitat
TelemedicinaAtenció EspecialitzadaNeurologia i neurofisiologia