TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Experiències en TIC i Salut

Experiències en TIC i salut

← Tornar a llistat d'experiències

Teledermatologia Bages

Estat actual: En funcionament
Inici: 17/10/2011

Centre promotor: SAP Bages-Berguedà-Solsonès
Persona de contacte: Josep Vidal-Alaball (ELIMINAR)

Descripció

A la Catalunya Central les llistes d’espera de dermatologia havien augmentat de manera considerable durant els anys 2010-2011. Per intentar revertir aquesta tendència a finals del 2010 es va començar una prova pilot de teledermatologia a l’Equip d’Atenció Primària Manresa-2. Degut als bons resultats, la teledermatologia es va estendre a la resta del Bages a principis del 2011, Berguedà (maig 2012) i Solsonès (juliol del 2012).

El metge de primària d'Althaia que identifica un pacient amb la necessitat de què un especialista de Dermatologia el diagnostiqui, realitza una fotografia (utilitzant una web-cam) a la lesió del pacient i registra una interconsulta en l'ETM incloent les fotos. El metge especialista d'Althaia rep la interconsulta, visualitza la foto des de la mateixa ETM i fa el diagnòstic donant resposta a la interconsulta.

Es pretèn que els usuaris, davant de problemes lleus de caràcter dermatològic, puguin ser atesos d’una forma ràpida i eficient des del seu mateix centre, amb el suport d’un especialista que rep una imatge digitalitzada de la lesió a diagnosticar. Es tracta d’un sistema mitjançant el qual el metge de capçalera fotografia la lesió amb una càmera digital i l’envia, juntament amb la història clínica del pacient, al dermatòleg especialista a través del sistema informàtic e-CAP. El dermatòleg es revisa el cas, examina la fotografia i respon, pel mateix sistema informàtic, al metge de capçalera fent-li les recomanacions pertinents de seguiment i maneig de la lesió i detallant-li el pla terapèutic a seguir. En cas que l’especialista valori que el seguiment cal fer-lo des de la pròpia consulta de dermatologia, ho fa saber al metge de capçalera i es cursa la derivació cap a l’especialista.

Objectius

Evitar el desplaçament del pacient a l'hospital Reduir el temps pel diagnòstic i tractament a l'evitar la llista d'espera de Dermatologia de l'hospital:

  • Millorar les comunicacions amb l’atenció hospitalària
  • Disminuir la llista d’espera entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària
  • Garantir la continuïtat assistencial
  • Potenciar la formació continuada
  • Augmentar l’equitat i eficiència en l’atenció sanitària.
Tipus de projecteTipus d'intervencióLínia Pla de SalutEdat de la població
TelemedicinaAtenció Especialitzada
Atenció Primària
Un sistema més orientat als malalts crònics
Un sistema integrat més resolutiu
Tots
Tipus de Finançament
Propi

Centres participants: Althaia. Xarxa Assistencial de Manresa, SAP Bages-Berguedà-Solsonès

Resultat

Durant el 2011 al Bages, les dues dermatòlogues de l’hospital de referència varen visitar 7.125 pacients, d’aquests, el  5,5% varen ser a través de la  teledermatologia. De gener a setembre del 2012, el servei de dermatologia ha fet 5.005 visites presencials, el 27,9% a través de teledermatologia. De les visites de teledermatologia un 56% s’han convertit en visites presencials.

Les llistes d’espera han passat de 7 mesos el maig del 2011 a llista d’espera zero el febrer del 2012.

A la comarca de Berguedà entre maig i setembre del 2012 s’han fet 26 visites per teledermatologia. No disposem de dades de la comarca del Solsonès