TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Experiències en TIC i Salut

Experiències en TIC i salut

← Tornar a llistat d'experiències

Teledermatologia

Estat actual: En funcionament

Centre promotor: Pius Hospital de Valls
Persona de contacte: Francesc Miquel Gavaldà (ELIMINAR)

Descripció

La teledermatologia permet realitzar informes diagnòstics de lesions cutànies sense que el pacient tingui la necessitat de desplaçar-se a un especialista, ja que es pot fer la visita des del mateix centre de primària.

El personal del centre de primària fa una fotografia de les lesions cutànies a analitzar i les fa arribar al servei de teledermatologia explicant els motius de la consulta.

Objectius

L'ús de la teledermatologia facilita l'accessibilitat, a més de disminuir el temps d'espera en els diagnòstics i el tractament de l'usuari entre la consulta d'atenció primària i l'atenció hospitalària.

  • Millorar les comunicacions amb l'atenció hospitalària
  • Disminuir la llista d'espera entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària
  • Garantir la continuïtat assistencial
  • Potenciar la formació continuada
  • Augmentar l'equitat i eficiència en l'atenció sanitària
Tipus de projecteTipus d'intervencióEdat de la població
TelemedicinaAtenció PrimàriaTots