TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Experiències en TIC i Salut

Experiències en TIC i salut

← Tornar a llistat d'experiències

Teleúlceres

Estat actual: Finalitzat
Inici: 2012 - Final: 2012

Centre promotor: SAP Bages-Berguedà-Solsonès
Persona de contacte: Josep Vidal-Alaball (ELIMINAR)

Descripció

L'ús de la telemedicina facilita l'accessibilitat, a més de disminuir el temps d'espera en els diagnòstics i el tractament de l'usuari entre la consulta d'atenció primària (AP) i l'atenció hospitalària. La consulta virtual d'úlceres d'extremitat inferior (telenafres) pretén que els usuaris, davant de dificultats en la cura i evolució de úlceres i ferides que no cicatritzen, puguin ser atesos de forma ràpida i eficient des del seu mateix centre.

Es tracta d'un sistema mitjançant el qual els professionals d'infermeria d'AP fotografien la lesió amb una càmera digital i l'envien, juntament amb la història clínica del pacient, a la infermera gestora del servei de cirurgia vascular especialista en ferides cròniques de l'hospital a través del sistema informàtic e-CAP. La infermera gestora revisa el cas i en fa una valoració, responent pel mateix sistema informàtic, al professional d'infermeria de primària fent-li arribar les recomanacions pertinents de maneig i seguiment de la lesió i detallant-li el pla terapèutic a seguir. En cas que la infermera gestora valori la necessitat de citar el pacient a la consulta de cirurgia vascular, ho fa saber a l'equip de primària i es cursarà la derivació cap a l'especialista en cirurgia vascular. Criteris de derivació a la consulta virtual: valoració d'úlceres o ferides cròniques de llarga evolució o que no milloren amb el tractament instaurat a l'AP. Consultes sobre qualsevol aspecte de maneig de les úlceres o ferides cròniques. Qualsevol consulta que es cregui es pot resoldre sense visitar el pacient.

Objectius

  • Facilitar l'accessibilitat i la comunicació entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària
  • Servei de cirurgia vascular.
  • Disminuir la llista d'espera entre l'AP i l'atenció hospitalària en els diagnòstics i tractament de l'usuari.
  • Garantir la continuïtat assistencial.
  • Potenciar la formació continuada dels professionals de l'atenció primària.
  • Augmentar l'equitat i eficiència en l'atenció primària.
Tipus de projecteTipus d'intervencióEdat de la població
TelemedicinaAtenció Especialitzada
Atenció Primària
Tots
Gent gran
Tipus de Finançament
Propi

Centres participants: Althaia. Xarxa Assistencial de Manresa, SAP Bages-Berguedà-Solsonès