TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Experiències en TIC i Salut

Experiències en TIC i salut

← Tornar a llistat d'experiències

Teleconsulta en cardiologia

Estat actual: En funcionament

Centre promotor: Hospital Tortosa Verge de la Cinta
Persona de contacte: Jordi Baucells (ELIMINAR)

Descripció

El circuit consisteix en que el pacient va al seu Centre d'Atenció Primària de referència on el visita el seu metge de família que té vàries opcions: resoldre el problema de salut, demanar una prova a l'especialista, demanar una visita a l'especialista o demanar la visita a distància per mitjà del sistema informàtic.

L'especialista - en aquest cas el cardiòleg - pot entrar en el sistema i veure la història clínica del pacient i les consideracions que li planteja el facultatiu de l'AP i fer les consideracions oportunes o resoldre els dubtes que pugui tenir el metge de família sense que el pacient hagi de desplaçar-se a l'Hospital.

La resposta per part de l'especialista es fa mitjançant un document d'alta de Consultes ExternesCEXT ja que això suposarà la generació automàtica d'un informe clínic i el tancament de l'episodi comporta una publicació automàtica a la Història Clínica de l'ICS que és totalment consultable pel professional d'Atenció Primària mitjançant l'eCAP.

Els requeriments del procés eren:

 • Un professional de Primària ha de poder, utilitzant l'eCAP, fer una consulta sense pacient (interconsulta) a l'atenció especialitzada (SAP).
 • El metge especialista ha de tenir accés a la interconsulta mitjançant les agendes del sistema informàtic habitual (SAP).
 • Tots dos professionals han de poder veure la informació en els sistemes informàtics habituals (eCAP o SAP).
 • Aquesta informació es podrà quantificar de cara a l'activitat o als objectius (DPO).

Procés. Sol·licitud des de Primària.

 • Es va crear una prestació nova (“visita a distància sense pacient”) que és la que servirà per a utilitzar-la en aquest cas.
 • L'agenda apareix a l'eCAP com qualsevol altra agenda d'Especialitats i serà totalment transparent per al professional.
 • Un cop enviada la consulta a l'usuari es dirigeix a la la UAAU per tal que li donin visita al seu metge d'Atenció Primària amb el marge establert pel metge especialista, temps suficient per rebre la resposta de la interconsulta.

Visita virtual de l'especialista. 

 • Les visites derivades des de l'Atenció Primària arriben directament a l'agenda preparada per aquest cas per a l'especialista (SAP), eina habitual de treball, i farà una anotació al curs clínic del pacient per mig de la història clínica ICS. NOT
 • La programació és automàtica i l'especialista pot consultar la seva agenda per veure la carrega de treball que té.
 • Les visites es fan els dies que vol l'especialista ja que es força a fer-ho uns dies concrets.

Resposta de la interconsulta.

 • La resposta per part de l'especialista es fa mitjançant un document d'alta de Consultes ExternesCEXT ja que això suposarà la generació automàtica d'un informe clínic.
 • El tancament de l'episodi comporta una publicació automàtica a la Història Clínica de l'ICS que és totalment consultable pel professional d'Atenció Primària mitjançant l'eCAP.

Generació d'avisos en eCAP

 • Actualment en primària es generen avisos pel metge de capçalera sempre que es faci un informe d'alta hospitalària o d'urgències (ALTHOS o ALTURG).

Objectius

Evitar desplaçaments innecessaris, fent una interconsulta entre el metge de capçalera i l'especialista, que avaluen el pacient abans de derivar-lo a l'hospital.

Tipus de projecteTipus d'intervencióEspecialitatEdat de la població
TelemedicinaAtenció Especialitzada
Atenció Primària
CardiologiaTots
Gent gran
Adults

Resultat

Una mitjana de 15-20 visites mensuals