TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Experiències en TIC i Salut

Experiències en TIC i salut

← Tornar a llistat d'experiències

Projecte de Gestió Integral de la Seguretat Clínica

Estat actual: Finalitzat
Inici: 2010 - Final: 2011

Centre promotor: Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
Persona de contacte: M. Olona (ELIMINAR)

Descripció

L’any 2009 vam adherir-nos al Projecte de Gestió Integral de la Seguretat Clínica (PGISC) promogut pel Departament de Salut, que s’implantà en les àrees d’ urgències, hospitalització, bloc quirúrgic, i Unitat de Cures Intensives. Un del objectius fou la implantació d’un sistema de notificació d’esdeveniments adversos (EA) relacionats amb la seguretat clínica. Dintre del projecte es va oferir una eina on line que permetia la notificació de qualsevol tipus d’ EA i possibilitava compartir informació de manera anònima entre els participants.

Es va implantar com sistema de notificació únic, integrant els sistema de notificació de caigudes ja existent. Es va crear un accés directe a l’ intranet i es van fer sessions informatives. La formació en la utilització del programa es va fer on line i es va lligar als objectius dels professionals.

Objectius

Implantar un sistema electrònic únic de notificació d’ EA relacionats amb la seguretat clínica.

Tipus de projecteTipus d'intervencióEdat de la població
Organitzativa/ProcessosAtenció EspecialitzadaTots
Gent gran
Joves
Nens
Adults

Resultat

S’han rebut notificacions des de totes les àrees
Els professionals que més han declarat han estat infermeres.
De les 59 accions de millora, només en 5 (8,5%) no s’ha finalitzat la seva implementació segons cronograma.

Disposar d’un sistema de notificació voluntària contribueix a la millora de la seguretat dels pacients a partir de l’anàlisi de les notificacions, fent èmfasi en l’aprenentatge per la millora.