TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Tendències Internacionals

Tendències Internacionals

El Mapa de tendències complementa l'Enquesta TIC i Salut a Catalunya amb una interpretació de les principals tendències internacionals que estan modificant els models tradicionals de la sanitat tant des d'un enfocament tecnològic, així com des de la perspectiva dels canvis organitzatius i individuals que s'estan realitzant mitjançant les TIC en l'àmbit de la salut.

Observem les tendències en TIC i salut al món

La metodologia per determinar les tendències internacionals és la revisió de les fonts de referència: pàgines web, blocs, butlletins d’informació (newsletters),  informes relacionats amb les TIC en general i, en particular, el seu ús en l’àmbit de la salut, així com el seguiment de les xarxes socials i una enquesta en línia a experts del sector.

Tendències internacionals 2013

L'informe anual de la Fundació TicSalut identifica cinc palanques de canvi dels models tradicionals de la sanitat arreu del món: la prescripció tecnològica, la comunicació oberta low cost, la revolució del big data, la col·laboració públic-privada i les organitzacions activades pels pacients. Enguany s'ha comptat amb la col·laboració de cinc experts en l'àmbit.

1. LA PRESCRIPCIÓ TECNOLÒGICA

“Amb l’ús dels serveis de Gestió Remota de Pacients estem obrint un nou canal de relació pacient/professional, com ja ha passat altres vegades en la relació assistencial”, ha explicat Jaume Raventós, director d’eHealth de Telefónica Espanya.

Aquest tipus de servei té com a objectiu millorar els resultats clínics i alhora cercar la sostenibilitat del sistema sanitari, basant-se en el seguiment del pacient en tot moment al seu entorn natural, al domicili o on sigui.  No obstant això, “cal introduir en la tasca assistencial el concepte de ‘prescripció tecnològica’, és a dir, en funció del tipus de pacient s’haurà de fer servir una solució TIC o una altra”,  ha insistit Raventós.

2. LA COMUNICACIÓ OBERTA LOW COST ALS ENTORNS SANITARIS

“El 1998, l’OMS ja parlava de la comunicació en salut com una estratègia clau i l’NHS britànic ha demostrat que té una visió holística de conjunt sobre això”, ha apuntat el director de Sanitat i Serveis Socials d’Informática El Corte Inglés. Segons Miguel Ángel Montero, “cal replantejar-se com estem comunicant en sanitat” i no només pel que fa a notificacions clíniques, sinó en la conscienciació d’hàbits saludables, les campanyes de salut pública i la comunicació de crisi sanitària.

A l’escenari actual, en què es qüestiona la viabilitat dels serveis sanitaris públics, els mecanismes de comunicació tradicionals (premsa, televisió, ràdio) són cars i els ciutadans s’han acostumat a la immediatesa de resposta, s’ha d’adaptar la comunicació a la nova realitat. Cal apostar pel social media i l’open government i, en aquest camí, resultarà essencial l’escolta activa i el Business Intelligence. “Ara ja disposem de les eines, però hem de ser més proactius i transparents”, ha demanat Montero durant la seva presentació al Mapa de Tendències 2013.

3. LA REVOLUCIÓ DEL BIG DATA

“Què fem amb totes les dades que tenim?”, va plantejat Vicent Yeves de la tecnològica catalana Itteria a l’auditori del TecnoCampus Mataró-Maresme. La resposta és el big data: “en l’àmbit sanitari, l’anàlisi ens permetrà prendre mesures i extreure’n conclusions per al tractament i la prevenció de malalties”.

L’impacte del big data arribarà a tots els actors del sector salut i, per ara, les eines tecnològiques per a la seva explotació ja estan disponibles. Només falta la voluntat política de posar d’acord als actors principals: les autoritats sanitàries, els proveïdors de serveis i les empreses del sector.

4. NOUS MODELS DE GESTIÓ DE LES TIC: COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA

“Creiem que estem en un moment suficientment important per a que els plantejaments de col·laboració públic-privada tornin a ser rellevants i els haguem d’analitzar amb cura, en aquest cas circumscrits a l’àmbit de les tecnologies”, segons Josep Palet, soci de Sector Públic a Deloitte.

“Aquest tipus d’acord permet compartir riscs i responsabilitat, però també oportunitats i coneixement entre ambdós sectors”, ha assegurat Palet. En el marc de la taula rodona de tendències internacionals es va presentar el projecte del nou model del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya, guardonat com a millor pràctica en la categoria regional dels premis EPSA 2013 de l’European Institute of Public Administration.

5. LES ORGANITZACIONS ACTIVADES PELS PACIENTS

“Els responsables dels governs preveuen un major increment de la interacció social i digital, juntament amb una major obertura de la informació en la sanitat en el sector públic”, ha assegurat Javier Olaizola, Spain Healthcare Industry Leader d’IBM, fent referència a un estudi fet per l’Institute for Business Value de l'empresa nord-americana, en el que han participat més de 4.000 organitzacions a tot el món amb l'objectiu d'analitzar tendències per als propers cinc anys.

En la nova era de la connectivitat, els equips de direcció s’estan preparant per al futur obrint-se a la influència dels ciutadans i pacients, buscant ser pioners en la innovació físic-digital, i desenvolupant experiències vinculants amb el ciutadà. “Estem ara a les portes de la convergència física-digital, de considerar les dades com a actiu estratègic, de co-crear amb els ciutadans i de la revolució mòbil”, segons el responsable d’IBM.

Tendències internacionals 2012

En l'estudi de les tendències internacionals 2012 en Tic i Salut destaca com a fet més rellevant la importància creixent de la intel·ligència col·laborativa en salut. És a dir, es constata que cada vegada és més imprescindible el treball col·laboratiu en salut per aconseguir arribar a un resultat adequat, el que estimula la deslocalització del coneixement, la innovació tecnològica i la col·laboració entre centres i nivells assistencials.

La salut intel·ligent també apareix en les tendències com un element transformador dels sistemes de salut, posant als ciutadans en el centre del sistema. Aplicacions com el monitoratge a distància en temps real dels pacients o la cirurgia assistida amb robots es constata com una tendència a nivell internacional que sembla que augmentarà exponencialment en els propers anys.

Cal destacar també la consolidació de la tendència a la integració dels serveis sanitaris i els serveis socials per a poder oferir una millor atenció i més coordinada davant l'envelliment de la població i l'increment de les malalties cròniques. Aquesta integració requereix de la tecnologia adequada per a fer-ho sostenible i realment efectiu. Sistemes com la Salut 2.0, la eSalut o la salut mitjançant el mòbil s'instal·len fermament als sistemes de salut per a facilitar la inclusió de determinats col·lectius, el monitoratge dels malalts, la millora de la comunicació entre nivells assistencials, la prevenció i la promoció de la salut. Aquesta és una tendència que es consolida any a any i que sembla que gràcies al ràpid avanç de les aplicacions tecnològiques, evolucionarà com un eina imprescindible de la salut del futur.

Tendències internacionals 2011

L'anàlisi realitzada per identificar les grans tendències internacionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit de la salut per a l’any 2011 ha portat a la selecció de 8  grans tendències  que s’han estructurat al voltant dels 4 eixos següents:

  • Govern/regulació:  tendències relacionades amb l’organització del desenvolupament de les TIC, i amb la seva planificació i regulació i en els mecanismes establerts per assegurar-ne el govern.
  • Provisió de serveis assistencials:  tendències relacionades amb la utilització i l’impacte de les TIC en la prestació de serveis de salut.
  • Tecnologia/programari: tendències relacionades amb els programari de què disponen els gestors i professionals de la salut per al desenvolupament de les seves responsabilitats.
  • Tecnologia/maquinari: tendències relacionades amb el maquinari necessari per al desenvolupament dels projectes i prestacions TIC.

Durant la presentació del Mapa de tendències 2011 es va poder comptar amb l’experiència internacional del senyor Madis TIIK, CEO Estonian eHealht Foundation, que va presentar l’experiència a Estònia amb la compartició de dades electròniques, sistema que ha aconseguit millorar la transparència, l’eficiència i la qualitat dels serveis de salut.

Tendències internacionals 2010

Destaquen com a tendències internacionals 2010 el finançament per a resultats orientats a l’eficiència: la introducció d’aspectes reguladors i incentivadors per a la telemedicina per part de les administracions públiques; la tecnologia mòbil com a eina clau per a la salut; la consolidació d’estàndards en el desplegament d’infraestructures TIC interoperables i la creació de comunitats de salut al voltant dels ciutadans i professionals.

Tendències internacionals 2009

La revisió de les tendències de 2009 s’ha realitzat, per una banda, amb una revisió exhaustiva de la literatura nacional i internacional amb més de 700 fonts d’informació a més del seguiment continu de l’activitat en les xarxes socials (Twitter, Facebook, blocs) i, per altra banda, s’han realitzat entrevistes a experts del sector per aprofundir en la determinació de les últimes tendències de les TIC en els sistemes sanitaris d’arreu del món.

Tendències internacionals 2008

Respecte les tendències de les TIC del 2008 en el camp sanitari, primerament s’ha realitzat una revisió de l’estat actual de les tendències del 2007 per determinar el seu grau d’evolució. A més, s’han identificat aquelles tendències de l’any passat que per la seva evolució han pres major rellevància en el context actual.

Tendències internacionals 2007

S’han recapitulat els principals fets i tendències posats de manifest en la revisió de literatura nacional i internacional sobre l’aplicació de les TIC en l’àmbit de la salut.