TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Tendències Internacionals

Tendències internacionals 2008

Respecte les tendències de les TIC del 2008 en el camp sanitari, primerament s’ha realitzat una revisió de l’estat actual de les tendències del 2007 per determinar el seu grau d’evolució. A més, s’han identificat aquelles tendències de l’any passat que per la seva evolució han pres major rellevància en el context actual.