TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Tendències Internacionals

Tendències internacionals 2010

Destaquen com a tendències internacionals 2010 el finançament per a resultats orientats a l’eficiència: la introducció d’aspectes reguladors i incentivadors per a la telemedicina per part de les administracions públiques; la tecnologia mòbil com a eina clau per a la salut; la consolidació d’estàndards en el desplegament d’infraestructures TIC interoperables i la creació de comunitats de salut al voltant dels ciutadans i professionals.